Przedszkole Samorządowe nr 176

Opłata za przedszkole

3 miesiące temu

SZANOWNI RODZCE !!!

 

 

INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Nazwa odbiorcy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Numer rachunku:

22 1020 2892 0000 5402 0590 5320

Tytuł:
Opłata za miesiąc czerwiec 2022 r. /imię i nazwisko dziecka/
w Samorządowym Przedszkolu nr 176

Termin zapłaty:

10.07.2022 r.

W związku z sukcesywnym przechodzeniem z rozliczeniami do nowego programu i usprawnieniem pracy prosimy aby:

- na wyciągach bankowych rodzice wpisywali imię i nazwisko dziecka
( zwłaszcza wtedy gdy wpłacający ma inne nazwisko niż dziecko)

- opłata za rodzeństwa była wpłacana osobno( w przyszłości każde dziecko będzie miało swoje subkonto na placówce)

 

 

 Nr

Opłata

Nr

Opłata

1

108 zł

32

300 zł

2

88 zł

33

247 zł

3

196 zł

 

 

4

196 zł

35

144 zł

5

156 zł

36

140 zł

6

130 zł

37

170 zł

7

204 zł

38

290 zł

8

208 zł

39

290 zł

9

180 zł

40

200 zł

 

 

41

170 zł

11

255 zł

42

240 zł

12

266 zł

43

221 zł

13

204 zł

44

294 zł

14

186 zł

45

110 zł

15

224 zł

46

195 zł

 

 

47

170 zł

17

180 zł

48

154 zł

18

 

49

34 zł

19

196 zł

50

210 zł

20

247 zł

51

238 zł

21

247 zł

52

180 zł

22

84 zł

53

180 zł

23

238 zł

54

190 zł

24

96 zł

55

156 zł

25

140 zł

56

 

26

200 zł

57

180 zł

 

 

58

38 zł

28

210 zł

59

104 zł

29

 

60

266 zł

30

210 zł

61

225 zł

31

238 zł

62

150 zł

 

 

 

Nr

Opłata

Nr

Opłata

63

208 zł

94

 

64

130 zł

95

80 zł

65

180 zł

96

234 zł

66

150 zł

97

150 zł

67

168 zł

98

195 zł

68

180 zł

99

82 zł

69

132 zł

100

216 zł

70

160 zł

101

216 zł

71

160 zł

102

260 zł

72

117 zł

103

30 zł

73

117 zł

104

172,50 zł

74

192 zł

105

140 zł

75

108 zł

106

221 zł

76

156 zł

107

280 zł

77

247 zł

108

224 zł

78

182 zł

109

84 zł

79

35 zł

110

118,20 zł

80

230 zł

 

 

81

260 zł

 

 

82

280 zł

113

80 zł

83

210 zł

114

228 zł

84

200 zł

115

143 zł

85

50 zł

116

195 zł

86

40 zł

117

172,50 zł

87

165 zł

118

240 zł

88

156 zł

119

280 zł

89

238 zł

120

266 zł

90

210 zł

121

160 zł

91

210 zł

122

94,50 zł

92

48 zł

123

105 zł

93

42 zł

124

60 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Opłata

Nr

Opłata

125

180 zł

156

140 zł

126

150 zł

157

162,50 zł

127

140 zł

158

 

128

305 zł

159

126,50 zł

129

240 zł

160

126,50 zł

130

75 zł

161

80,50 zł

131

300 zł

162

225 zł

132

60 zł

163

176 zł

133

225 zł

164

290 zł

134

30 zł

165

200 zł

135

140 zł

166

150 zł

136

112,50 zł

167

60 zł

137

31 zł

168

260 zł

138

266 zł

169

130 zł

139

252 zł

170

266 zł

140

200 zł

171

 

141

224 zł

172

224 zł

142

116 zł

173

 

 

 

174

240 zł

144

195 zł

175

180 zł

145

48 zł

176

300 zł                  

146

130 zł

177

180 zł

147

160 zł

178

12 zł

148

17 zł

179

126,50 zł

 

 

 

 

150

300 zł

 

 

151

 

 

 

152

169 zł

 

 

153

144 zł

 

 

154

156 zł

 

 

155

182 zł