To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Innowacja fizyczna
Innowacja fizyczna

INNOWACJA PRZYRODNICZO – FIZYCZNA

„MALI ODKRYWCY”

Dzieci w przygotowanej innowacji mają możliwość podejmowania różnorodnych działań badawczych, oczywiście uwzględniając ich zdolności percepcyjne i stopień zainteresowania.

Innowacja pedagogiczna realizowana jest w oparciu o skonstruowany program: „Mali Odkrywcy”. Głównym jej celem jest: rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającego świata fizycznego, chemicznego i biologicznego oraz nauczenia ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. W edukacji przedszkolnej bardzo ważnym czynnikiem wychowawczo- dydaktycznym jest edukacja przyrodniczo - matematyczna. Nabywanie przez dzieci doświadczeń z wymienionych zagadnień znacząco  wpływa na rozwój wszelkich procesów poznawczych, umieszczonych w prawej półkuli mózgu.

Cele innowacji:

 • pogłębianie wiedzy dzieci o świecie fizycznym, chemicznym i przyrodniczym;
 • kształtowanie umiejętności rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • dostarczanie dzieciom możliwości samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, obserwowania;
 • doskonalenie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów poprzez czynne eksperymentowanie i wykonywanie czynności badawczych;
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania;
 • wzbogacanie czynnego słownictwa dzieci w zakresie poznawanych zagadnień;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • doskonalenie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń;
 • doznawanie przez dzieci przeżyć intelektualnych;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów;
 • odczuwanie radości i zadowolenia z efektów prowadzonych obserwacji,
 • rozbudzanie motywacji do podejmowania i rozwiązywania innych, trudniejszych zadań;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami laboratoryjnymi w czasie prowadzenia obserwacji i doświadczeń;
 • rozbudzanie twórczej postawy;
 • dbanie o bezpieczeństwo własne oraz innych, poprzez stosowanie środków fizycznych i chemicznych oraz niebezpiecznych przyborów tylko pod opieką dorosłych;
 • obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, w taki sposób że samemu rozumie się to, co mówią i czego oczekują;

 

I cykl spotkań dotyczy doświadczania powietrza wokół nas.

 • Co to jest powietrze?
 • Siła wiatru.
 • Powietrze potrzebne do życia.
 • Balony duże i małe.
 • Producenci powietrza.
 • Czyste powietrze wokół nas.
 • Największy srebrny ptak.
 • Skąd przyleciał wiatr?

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-04