To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Innowacja teatralna
Innowacja teatralna
 Teatralno-muzyczne inspiracje- twórcze działania dzieci
 
 
 
        Wiek przedszkolny to czas, w którym świat fantazji ma ogromny wpływ na rozwój, postawy dzieci, ich doznania estetyczne, na tworzenie się zamiłowań literackich, artystycznych. Dziecko tym w wieku ma także naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Obserwując ich spontaniczne zabawy można łatwo zauważyć, że są to najczęściej swoistego rodzaju „inscenizacje” odzwierciedlające życie. Małe dziecko bawi się „w dom”, „w sklep”, „w przedszkole” itp. Przekłada swoje spostrzeżenia o otaczającym go świecie na zabawę, podczas której wchodzi
w różne role, odgrywa postacie, odtwarza lub stwarza sytuacje i umieszcza w nich siebie. Krótko mówiąc, BAWI SIĘ W TEATR, nie zdając sobie z tego sprawy. Im jest starsze tym więcej wykorzystuje wyobraźnię, buduje nastrój zabawy, wzbogaca swój „świat” o nowe doznania, wypełnia emocjami. Budzi się w nim TWÓRCA, a nie tylko odtwórca. Rozwijająca się fantazja staje się inspiracją do tworzenia indywidualnych, osobistych „artystycznych wypowiedzi”. One zaś wpływają na rozwój osobowości. Jest to także relacja zwrotna – osobowość wpływa na bogactwo i różnorodność artystycznej twórczości.
         Zapewne każdy dostrzega, że współczesny świat wymusza na nas posiadanie umiejętności „kreowania siebie”, bycia otwartym, twórczym, elastycznym, takim, który łatwo adaptuje się w nowych warunkach, szybko uczy się zasad i ma łatwość nawiązywania dobrych relacji z nowymi osobami. Nie dla wszystkich jest to proste. Skoro zależy nam na tym, by nasze dzieci
w przyszłości potrafiły bez większych problemów znaleźć własną drogę               i najpełniej wykorzystać swoje możliwości
, to dajmy im takie możliwości edukacyjne, by nauczyły się tej „otwartości” na świat.
Od wielu już lat mojej pracy zawodowej, za jeden z najważniejszych jej elementów uważam umiejętność zachęcenia nieśmiałych, wycofanych dzieci do odkrycia w sobie pokładów i możliwości, uwierzenia w siebie, pokazania innym na co je stać. Czyli także na cieszenie się z „bycia sobą”, zaakceptowanie swoich ograniczeń i rozwijanie zalet. Zajęcia dodatkowe
w kółku teatralnym odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu
(w zależności od tematu oraz innych warunków).Dają dziecku możliwość działania 
i wspólnego przeżywania radości wynikającej z zabawy twórczej, rozwijają nie tylko jego wrażliwość na piękno, ale również wrażliwość na drugiego człowieka i jego potrzeby.
 
Głównym celem innowacji jest pobudzenie aktywności twórczej dzieci oraz rozpoznanie i rozwinięcie ich potencjału. Każdy z nas bowiem posiada pewien potencjał twórczy i może się on ujawniać w różnych dziedzinach sztuki. Manifestuje się poprzez zainteresowania, preferencje i style działania twórczego. Teatr pozwala na swobodne przenikanie się wszystkich dziedzin sztuki, więc dziecko może twórczo funkcjonować w nim na różnych poziomach i w różnym stylu, urzeczywistniać w działaniach pełnię swoich możliwości.
W tworzeniu programu i planu pracy kółka konieczne jest stosowanie się do następujących zasad:              
-          dostosowania jego programu do potrzeb, zainteresowań i możliwości psycho-fizycznych dzieci,
-          dobrowolności przejawiania aktywności i możliwości wyboru zachowań - dotyczy uczestnictwa, wyboru działania, form pracy,
-          atrakcyjności (która jest szeroko rozumiana),
-          wszechstronnej aktywności wychowanków,
-          ukierunkowania aktywności wychowanków.
 
Techniki wprowadzane na zajęciach mają na celu „pobudzenie apetytu”, na kontynuację zabawy, zainspirowanie i zaktywizowanie wszystkich oraz dostarczanie radości  z uczestnictwa w niej. Są jednocześnie bodźcem, drogą do zaspokajania potrzeb psychofizycznych, w tym dążenia dziecka do ruchu
i praktycznego działania oraz sposobem doskonalenia wszystkich funkcji poznawczych i rozwojowych.
 
Metody dydaktyczne charakteryzujące tę innowację to przede wszystkim czynne działanie dzieci, metody aktywizujące, pobudzające i zachęcające do realizacji celów, wykorzystujące bodźce do wielozmysłowego poznania.
 
Formy pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna, w zależności od technik, które wybrano na konkretne zajęcia.
 
W tym roku odbyło się już siedem spotkań, na których dzieci spontanicznie wyrażały swoje emocje, tańczyły i wykonywały polecenia nauczycielki prowadzącej. Zajęcia odbywają się zgodnie założeniami w planie, ale również są elastycznie modyfikowane w zależności od zainteresowania i zaangażowania dzieci w poszczególne zajęcia. Średnia ilość dzieci uczestniczących
w spotkaniach to 15.
 

Ostatnia aktualizacja: 2015-03-29