To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 OFERTA EDUKACYJNA
 
 
 
 
 
 
       Główne cele naszej pracy wychowawczo - dydaktycznej to:
 
 • stwarzanie atmosfery radości i życzliwości, zapewnienie bezpieczeństwa,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i wzbogacanie ich doświadczeń,
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • współpraca z rodzicami, która stwarza szansę oddziaływania wychowawczego na dziecko a tym samym wspólnego pokonywania trudności.
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i pozytywnego obrazu siebie.
 
 
Dzień aktywności dziecka w przedszkolu:
 
 
 
Oprócz kompleksowych zajęć wychowawczo - dydaktycznych oferujemy
szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. 
 
 
 
Zajęcia dodatkowe: 
 
 • gimnastyka korekcyjna
 • religia
 • język angielski
 • zajęcia taneczne
 • rytmika
 
 
 
 
 
Proponujemy również: 
 
 • spotkania integracyjne "Familiada osiedlowa", "Andrzejki", pielęgnowanie tradycji świątecznych "Wieczór wigilijny", "Festyn rodzinny"
 • wyjazdy dzieci na "Zielone przedszkole".
 • wyjścia do teatru, kina, poznawanie zabytków naszego miasta.
 • w placówce organizowane są również spektakle w wykonaniu aktorów z teatru Bagatela, Groteska. 
 
 
 
Współpracujemy z: 
 
 
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
Szkołą Podstawową nr 24 i Gimnazjum nr 29,
Przedszkolem na Ukrainie,
Przedszkolem w Niemczech,
Przedszkolem w Raciechowicach,
Parafią pw. Najświętrzej Rodziny w Nowym Bieżanowie,
Fundacją "Partnerstwo dla Środowiska",
Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody,
Domem Kultury w Bieżanowie,
Szkołą tańca "Pasja",
 
 
 
 
INNOWACJE PEDAGOGICZNE 
 
  
 
 
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
 
 • Kółko plastyczne Kółko-plastyczne.doc
 • Kółko ekologiczne "Błękotna kropelka"
 
 
PROGRAMY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-04