To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Akcje
Akcje
 
 
 
 
GÓRA GROSZA
Szanowni rodzice w naszym przedszkolu w dniach 25 listopada do 6 grudnia 2016 r. będzie prowadzona akcja zbiórki monet (od 1 gr. do 5 zł). Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci. Włączenie się w ten rodzaj pomocy może uświadomić Waszym pociechom, że oddając jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji  życiowej.
 
 
 
Świąteczna Paczka dla Dzieci
z Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie
w dniach od 3 do 18 grudnia
 
 
 
            Dom Dziecka ma ogromne potrzeby, gdyż większość trafiających tam dzieci 
cierpi na różnego rodzaju schorzenia wymagające wielospecjalistycznej opieki, 
stosowania wczesnej profilaktyki, co pociąga za sobą wysokie koszty leczenia  
i zakupu drogich preparatów. 
 
 W dziale Aktualnośći znajdziecie Państwo szczegółowe informacje!
  
 
 
Każda grupa zbiera dary 
w swojej sali, 
od 3 do 18 grudnia!
Po zakończeniu Akcji dary zostaną przekazane Domowi Dziecka 
Więcej informacji na temat Domu Dziecka im. Jana Brzechwy
na stronie 
  
 
 
 
Gwiazdka dla Zwierzaka
Od  listopada do 14 grudnia 2016r. przeprowadzamy akcję zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w schornisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Akcję prowadzimy wspólnie z Krakowskim Towarzystwem Opieku nad zwierzętami.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału!!!
 
 
 
„European Voluntary Service (EVS)”
 
Postanowiliśmy wziąć udział w akcji „European Voluntary Service (EVS)”, jest to Akcja należąca do programu „Młodzież w działaniu”.Uumożliwia ona wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. Udało nam się uzyskać akredytację. I w Październiku spodziewamy się naszych Gości.
 
 
 
 
 
 
ZBIERAMY ZAKRĘTKI 
 
 
ZbieramyZakrętki.pl pomagając ludziom pomagamy naturze”, która jest programem Fundacji Nauka i Kultura. Akcja polega na zbiórce plastikowych zakrętek po napojach a także tych posiadających znaki PP, PE –oraz „trójkącik ze strzałek”. A także na odsprzedawaniu ich firmom recyklingowym, które za każdy kilogram wpłacają kwotę od 40 groszy do 1zł. na konto Fundacji Nauka i Kultura. Fundacja zebrane w ten sposób pieniądze przeznacza na zakup wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
Zapraszamy do włączenia się do programu. Prosimy o dostarczanie zakrętek do naszego przedszkola. Wszelkich informacji dotyczących zbiórki zakrętek udzieli Państwu Nauczycielka grupy VI Marzena Korta oraz na stronie internetowej www.zbieramyzakretki.pl
 
 
 
 
 ZBIÓRKA MAKULATURY
 
 
 
Nasze Przedszkole nadal bierze udział w zbiórce makulatury. 
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci właściwych postaw proekologicznych poprzez organizowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów. Ważne jest by nauczyć najmłodszych mieszkańców Krakowa właściwego postępowania z odpadami. 
 
      ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII 
Nasza placówka w dalszym ciągu uczestniczy w akcji programu „REBA O.O.S.A. zbiorki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
Uzbierane punkty po konsultacji z władzami poszkodowanych gmin oraz instytucji oświatowych, zostaną wymienione na pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i sportowy, publikacje książkowe, gry, zabawki, meble szkolne lub inne, wcześniej uzgodnione wyposażenie dla poszczególnych placówek.
 
 
 
„SPRZĄTANIE ŚWIATA” 
 
Akcja „Sprzątanie Świata” to inicjatywa, w której nasze Przedszkole uczestniczy  corocznie.  
Tak i w tym roku Przedszkole zgłosiło swój aktywny udział 
W akcji uczestniczą dzieci z wszystkich grup, które pod opieką nauczycieli uprzątają teren przedszkola
oraz tereny przylegające do placówki.
 
Familiada „Tor 2016”  
Tradycyjnie już, jak co roku, Przedszkole włączyło się aktywnie  
w organizację osiedlowego święta Familiada „Tor 2016”.
Przedszkolaki wraz z nauczycielami i rodzicami aktywnie uczestniczyły w jej przebiegu. 
Wszyscy maszerowaliśmy wspólnie w Tanecznym
Korowodzie Aniołów, prowadzonym przez nauczycieli i rodziców wraz z dziećmi  naszego Przedszkola. 
Dzieci z grupy V zaprezentowały się w programie artystycznym.  
Udział w Familiadzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
 
„Serce na start”
Organizatorami programu edukacyjnego „SERCE NA SART” są: Fundacja Świat Dzieciom oraz Polska Rada Resuscytacji. Celem programu jest nauczenie dzieci udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Zaletą programu jest dostosowanie przekazywanej wiedzy i umiejętności do wieku i poziomu rozwoju dzieci oraz stopniowe ich pogłębianie. Podczas zajęć dzieci mają okazję nauczyć się zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych ludzi. Uczą się oceniać stan poszkodowanego oraz nabywały umiejętność wzywania pomocy. Rozwijają poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Dzieci 4,5 letnie będą brały udział w cyklu zajęć zgodnie z przekazanymi placówce materiałami metodyczno- dydaktycznymi z wykorzystaniem filmu „Zwyczajny dzień”, arkuszy ćwiczeniowych i arkuszy umiejętności.
 
DZIEŃ WODY
          Co rok kółko ekologiczne „Błękitna kropelka” działające  w Przedszkolu organizuje DZIEŃ WODY. Adresatami akcji są dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele, cała społeczność przedszkolna. Nie zapominamy również o najważniejszych odbiorcach, którymi są rodzice, bowiem to na nich  spoczywa w dużej mierze ciężar wychowania dzieci i wpojenia im zasad świadomej dbałości o zasoby wodne.
  Dzieci sześcioletnie, na spotkaniu dowiadują się, jak należy oszczędzać wodę i dlaczego jest to tak ważny problem całej ludzkości.
Ubrane w niebieskie stroje, odwiedzają kolejne grupy i przekonują swoich młodszych kolegów do konieczności oszczędzania wody
w przedszkolu podając konkretne sposoby takiego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-02-20