To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Akcje
Akcje
 
 
 
 
GÓRA GROSZA
Szanowni rodzice w naszym przedszkolu co roku w naszym przedszkolu jest prowadzona akcja zbiórki monet (od 1 gr. do 5 zł). Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci. Włączenie się w ten rodzaj pomocy może uświadomić Waszym pociechom, że oddając jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji  życiowej.
 
 
 
Świąteczna Paczka dla Dzieci
z Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie
w dniach od 3 do 18 grudnia
 
 
 
            Dom Dziecka ma ogromne potrzeby, gdyż większość trafiających tam dzieci 
cierpi na różnego rodzaju schorzenia wymagające wielospecjalistycznej opieki, 
stosowania wczesnej profilaktyki, co pociąga za sobą wysokie koszty leczenia  
i zakupu drogich preparatów. 
 
 W dziale Aktualnośći znajdziecie Państwo szczegółowe informacje!
  
 
 
Każda grupa zbiera dary 
w swojej sali, 
od 3 do 18 grudnia!
Po zakończeniu Akcji dary zostaną przekazane Domowi Dziecka 
Więcej informacji na temat Domu Dziecka im. Jana Brzechwy
na stronie 
  
 
 
 
Gwiazdka dla Zwierzaka
W naszym przedszkolu co roku przeprowadzamy akcję zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w schornisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Akcję prowadzimy wspólnie z Krakowskim Towarzystwem Opieku nad zwierzętami.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału!!!
 
 
 
„European Voluntary Service (EVS)”
 
Postanowiliśmy wziąć udział w akcji „European Voluntary Service (EVS)”, jest to Akcja należąca do programu „Młodzież w działaniu”.Uumożliwia ona wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. Udało nam się uzyskać akredytację. I w Październiku spodziewamy się naszych Gości.
 
 
 
 
 
 
ZBIERAMY ZAKRĘTKI 
 
 
ZbieramyZakrętki.pl pomagając ludziom pomagamy naturze”, która jest programem Fundacji Nauka i Kultura. Akcja polega na zbiórce plastikowych zakrętek po napojach a także tych posiadających znaki PP, PE –oraz „trójkącik ze strzałek”. A także na odsprzedawaniu ich firmom recyklingowym, które za każdy kilogram wpłacają kwotę od 40 groszy do 1zł. na konto Fundacji Nauka i Kultura. Fundacja zebrane w ten sposób pieniądze przeznacza na zakup wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
Zapraszamy do włączenia się do programu. Prosimy o dostarczanie zakrętek do naszego przedszkola. Wszelkich informacji dotyczących zbiórki zakrętek udzieli Państwu Nauczycielka grupy VI Marzena Korta oraz na stronie internetowej www.zbieramyzakretki.pl
 
 
 
 
 ZBIÓRKA MAKULATURY
 
 
 
Nasze Przedszkole nadal bierze udział w zbiórce makulatury. 
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci właściwych postaw proekologicznych poprzez organizowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów. Ważne jest by nauczyć najmłodszych mieszkańców Krakowa właściwego postępowania z odpadami. 
 
      ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII 
Nasza placówka w dalszym ciągu uczestniczy w akcji programu „REBA O.O.S.A. zbiorki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
Uzbierane punkty po konsultacji z władzami poszkodowanych gmin oraz instytucji oświatowych, zostaną wymienione na pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i sportowy, publikacje książkowe, gry, zabawki, meble szkolne lub inne, wcześniej uzgodnione wyposażenie dla poszczególnych placówek.
 
 
 
„SPRZĄTANIE ŚWIATA”  
Akcja „Sprzątanie Świata” to inicjatywa, w której nasze Przedszkole uczestniczy  corocznie.  
Tak i w tym roku Przedszkole zgłosiło swój aktywny udział 
W akcji uczestniczą dzieci z wszystkich grup, które pod opieką nauczycieli uprzątają teren przedszkola
oraz tereny przylegające do placówki.
 
Familiada „Tor 2016”  
Tradycyjnie już, jak co roku, Przedszkole włączyło się aktywnie  
w organizację osiedlowego święta Familiada „Tor ”.
Przedszkolaki wraz z nauczycielami i rodzicami aktywnie uczestniczyły w jej przebiegu. 
Wszyscy maszerowaliśmy wspólnie w Tanecznym
Korowodzie Aniołów, prowadzonym przez nauczycieli i rodziców wraz z dziećmi  naszego Przedszkola. 
Dzieci z grupy V zaprezentowały się w programie artystycznym.  
Udział w Familiadzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
 
„Serce na start”
Organizatorami programu edukacyjnego „SERCE NA SART” są: Fundacja Świat Dzieciom oraz Polska Rada Resuscytacji. Celem programu jest nauczenie dzieci udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Zaletą programu jest dostosowanie przekazywanej wiedzy i umiejętności do wieku i poziomu rozwoju dzieci oraz stopniowe ich pogłębianie. Podczas zajęć dzieci mają okazję nauczyć się zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo swoje i innych ludzi. Uczą się oceniać stan poszkodowanego oraz nabywały umiejętność wzywania pomocy. Rozwijają poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Dzieci 4,5 letnie będą brały udział w cyklu zajęć zgodnie z przekazanymi placówce materiałami metodyczno- dydaktycznymi z wykorzystaniem filmu „Zwyczajny dzień”, arkuszy ćwiczeniowych i arkuszy umiejętności.
 
DZIEŃ WODY
          Co rok kółko ekologiczne „Błękitna kropelka” działające  w Przedszkolu organizuje DZIEŃ WODY. Adresatami akcji są dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele, cała społeczność przedszkolna. Nie zapominamy również o najważniejszych odbiorcach, którymi są rodzice, bowiem to na nich  spoczywa w dużej mierze ciężar wychowania dzieci i wpojenia im zasad świadomej dbałości o zasoby wodne.
  Dzieci sześcioletnie, na spotkaniu dowiadują się, jak należy oszczędzać wodę i dlaczego jest to tak ważny problem całej ludzkości.
Ubrane w niebieskie stroje, odwiedzają kolejne grupy i przekonują swoich młodszych kolegów do konieczności oszczędzania wody
w przedszkolu podając konkretne sposoby takiego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-29