To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Aktualności
 

  

 

Aktualności
Dzieci z grupy I chcąc przyspieszyć nadejście wiosny założyły w marcu "zieloną hodowlę" w kąciku przyrody. Maluszki z niewielką pomocą swoich pań posadziły: cebulki hiacyntów i żonkili, nasiona słonecznika, groch "Jaś" oraz wysiały nasionka aksamitek oraz rzodkiewkę. Przedszkolaki codziennie z radością obserwują wzrost swojej hodowli, dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz systematycznie podlewają roślinki. 
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-23 18:28:33

 
20 marca przedszkolaki z naszego przedszkola oraz starsi koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej nr 24  wspólnie powitali wiosnę.
Z kwiatami w ręku i Marzanną przedszkolaki wyruszyły  w pochodzie wygonić złą zimę.  Udział w korowodzie, to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu kukły Marzanny oraz kolorowych wiosennych gaików. Wesoły i  barwny korowód udał się do JGP nr 6.
Na placu przy jednostce Strażacy przygotowali specjalne miejsce do spalenia Marzanny. To właśnie tam dzieci pożegnały zimę, paląc kukłę Marzanny i głośnymi okrzykami  przywołując upragnioną porę roku! Następnie z uśmiechem na twarzy, w wiosennych nastrojach Dzieci wróciły do przedszkola.
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-23 18:17:23

 
 
SO.07.523.1.30.2015                                                                                                                      Kraków, dn. 10.03.2015
 
 
 
Wg rozdzielnika
 
Szanowni Państwo
 
                       
            W dniu 6 marca 2015 r., w Pawilonie Wyspiańskiego na Placu Wszystkich Świętych, odbyło się spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego w gronie przedstawicieli: Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, Radnych Miasta Krakowa, Radnych Dzielnic oraz organizacji pozarządowych, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.
            Spotkanie w pierwszej części dotyczyło bieżącej sytuacji związanej z realizacją budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
Jego druga część dotyczyła przebiegu kampanii promocyjno-informacyjnej oraz omówieniu możliwych sposobów zwiększenia zasięgu odbioru przekazu kampanii.
W związku z ustaleniami poczynionymi w trakcie spotkania, zwracam do Państwa z następującymi prośbami:
  • o zamieszczenie załączonych bannerów internetowych na stronach internetowych prowadzonych przez kierowane przez Państwa jednostki i  podlinkowanie ich do strony  http://krakow.pl/budzet;
  • o przekazanie załączonych bannerów internetowych do współpracujących z Państwem instytucji z prośbą o zamieszczenie ich na stronach internetowych i/lub profilach na portalach społecznościowych prowadzonych przez te instytucje oraz o podlinkowanie ich do strony  http://krakow.pl/budzet.
 
 
Z poważaniem
/-/ Mateusz Płoskonka
Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych
Przewodniczący Zespołu ds. budżetu obywatelskiego
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-12 10:26:06

 
SIERPIEŃ 2015 r
DO PRZEDSZKOLA W MIESIĄCU WAKACYJNYM, W KTÓRYM PRZEDSZKOLE PRACUJE BĘDĄ PRZYJMOWANE DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA  NA PODSTAWIE ARTYKUŁU  20 a UST. 2 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY.
PROSIMY O ZGŁASZANIE DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY OD 1 DO 17 KWIETNIA W GODZ. 8.00 – 14.00  W KANCELARII NA PIĘTRZE. DYREKTOR PODPISUJE  Z RODZICAMI DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYMI DO PRZEDSZKOLA ANEKS DO OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY. TERMINY PODPISYWANIA PRZEDMIOTOWYCH ANEKSÓW: 20 DO 30 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK OD 8.00 – 14.00,  ŚRODA 11.00 – 17.00.
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-12 10:18:26

 Rekrutacja do przedszkoli
 
Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach można składać w dniach 9-31 marca 2015 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 9.00 - 9 marca 2015 r., natomiast wnioski można składać w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły.
  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (https://krakow.formico.pl).
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r.
  3. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/szkole. W kolejnych latach rodzice składają jedynie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać dowolną liczbę samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
  5. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym oddziałach „0").
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-09 16:27:53

 
 
Dnia 03.03. 2015 r. w naszym przedszkolu odbył się dzień  adaptacyjny dla dzieci przychodzących we wrześniu po raz pierwszy do  przedszkola. Dzieci przyszły do naszej placówki w towarzystwie bliskich im osób (rodzice, opiekunowie). Maluszki wspólnie z rodzicami i wychowawcami włączały się w zabawy z rówieśnikami, oglądały interesujące ich przedmioty, zabawki. Bawiły się w kącikach zainteresowań, wykorzystując rekwizyty do zabawy oraz materiały konstrukcyjne, co sprzyjało lepszemu poznaniu środowiska przedszkolnego. Uśmiechy na twarzach dzieci i rodziców świadczyły, iż wspólne spotkanie spełniło swoją rolę - pomogło zaprzyjaźnić się z rówieśnikami, wychowawcami i przedszkolem.
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-05 15:34:49

 Terminarz rekrutacji:
· 9 – 31 marca 2015 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (elektroniczny serwis rekrutacyjny zostanie uruchomiony 9 marca o godz. 9.00)
· 17 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.
· 20 - 30 kwietnia 2015 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola.
· 4 maja 2015 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły)
· po 4 maja 2015 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/szkoły
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-02 16:37:13

 
03.03.2015 od godziny 15:00 do 17:00 zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na Dzień otwarty
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-03-02 16:30:59

 
11.02. 2015 r. nasze przedszkolaki miały okazję zobaczyć przedstawienie teatralne pt. ,,Porwanie Kurki Czupurki’’ w wykonaniu aktorów z teatru z Krakowa.
Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w tych przygodach, pomagały aktorkom w odnalezieniu kurki. Razem z  psem Tropicielem poszukiwały roztrzepanej kurki Czupurki  porwanej przez lisa . Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Zły lis został ukarany przez psa Tropiciela za swe niecne czyny. Kot Pazurek odnalazł swoją nieodpowiedzialną przyjaciółkę Czupurkę.
Lis poniósł zasłużoną karę, a dzieci dowiedziały się, że nie wolno wpuszczać nikogo do domu, kiedy nie ma rodziców, oraz że nie należy ufać obcym.
Wszyscy świetnie się bawili. Na koniec przedstawienia aktorki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Niecierpliwie czekamy na kolejne spotkanie z aktorami.
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-02-13 22:11:43

 
 
Dzieci z naszego przedszkola udały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Na miejscu zostały powitane przez strażaka, który wyjaśnił dzieciom na czym polega praca oraz jak wzywać pomoc w razie pożaru. Później po długiej i jednocześnie interesującej rozmowie pan strażak pokazał nam różne wozy strażackie i wyjaśnił do czego danego wozu się używa.
Dzieci dowiedziały się, że straż pożarna wzywana jest nie tylko do pożaru, ale także do wypadków drogowych, różnych zdarzeń na wodzie i drodze. Bardzo serdecznie dziękujemy strażakom, którzy w bardzo dokładny i ciekawy sposób przybliżyli nam swój jakże trudny, a zarazem bardzo poważany w dzisiejszym świecie zawód. Miejmy nadzieję, że z wycieczki każdy coś mądrego zapamiętał i w razie nieszczęścia będzie mógł wezwać pomoc, dzwoniąc pod odpowiedni numer alarmowy.
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-02-13 22:08:19