To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Aktualności


                                                                                

Aktualności

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020 r.

 

Samorządowe Przedszkole Nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie dysponuje jednym wolnym miejscem na rok szkolny 2020/2021. W związku z tym faktem organizowana jest rekrutacja uzupełniająca. Wnioski wraz z załącznikami  należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Przedszkola w dniach od 25 maja  do 02 czerwca w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej znajduje się w zakladce "czytaj więcej"

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-20 17:49:57

SZANOWNI  RODZICE !!!

 

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r.
stawka żywieniowa

w naszym przedszkolu będzie wynosiła :
8 zł za trzy posiłki /I śniadanie, II śniadanie, obiad/

6 zł za dwa posiłki /II śniadanie, obiad/

4 zł za dwa posiłki /I śniadanie, II śniadanie/

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-20 17:43:29

Informacja dla Rodziców

dzieci uczestniczących w terapii logopedycznej

prowadzonych przez logopedę Aleksandrę Uran

 

 

         W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zajęcia logopedyczne na terenie przedszkola lub Poradni mogą odbywać się tylko zdalnie. Służę pomocą w przesłaniu ćwiczeń i zabaw nie tylko logopedycznych.

 

Można kontaktować się telefonicznie, mailowo lub za pomocą skypa;:

  1. aleksandra.uran@poradniakrakow.com.pl (mail służbowy)
  2. poradnia.logopeda@interia.pl (skyp)

 

Jestem również dostępna:

mailowo: aleksandrauran@interia.pl

telefonicznie:  887 512  957

 

Aleksandra Uran

logopeda, pedagog

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-19 10:35:41

Szanowni Rodzice

Samorządowe Przedszkole nr 176 wznawia stacjonarną działalność opiekuńczą od dnia 18 maja 2020r.  wyłącznie dla dzieci, których Rodzice złożyli stosowne wnioski i oświadczenia zawarte w ogłoszeniu z dnia 13 maja 2020r. i otrzymali  odpowiedź zwrotną od Dyrektora Przedszkola.

 

Praca Przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, zgodnie z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 W Samorządowym Przedszkolu Nr 176 w Krakowie.

 

Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z Dyrekcją, Nauczycielami pracującymi
z dziećmi lub Sekretariatem  załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Nauczyciele nadal kontynuują pracę zdalną dla dzieci. Na stronie internetowej Przedszkola w zakładce „Zdalne nauczanie” regularnie umieszczane  są propozycje zajęć i aktywności dla poszczególnych grup wiekowych zapewniających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola


Ewa Kamińska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-18 17:49:58

Szanowny Rodzicu !!!

 

Najprawdopodobniej Przedszkole zostanie otwarte w dniu 18.05.2020 r.

Zapoznaj się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz  Procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 176 w Krakowie.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID-19 należy zapoznać się
z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA w Przedszkolu. Jeżeli ją akceptujesz, a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i w dniach
13-14.05.2020 r. odeślij na adres przedszkola: przedszkole176@op.pl.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego:
 https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

 

 

procedura-bezpieczenstwa-w-czasie-epidemii-covid-19-skonwertowany.pdf

 

 

wniosek-skonwertowany.pdf

 

15.05.2020 - przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

  1. ORGANIZACJA PRACY:

Ze względów braku możliwości zapewnienia opieki dla większej ilości dzieci, zostaną uruchomione 3  sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie: w dwóch salach po 12 dzieci, w trzeciej – 6 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

Godziny funkcjonowania grup będą ogłoszone po weryfikacji i zakwalifikowaniu dzieci do Przedszkola.

Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, kredki, itp).

W przedszkolu zostaną utworzone izolatoria dla dzieci i pracowników przedszkola w przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19.

 

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem przed wejściem do przedszkola, nasz pracownik zaprosi  je do środka  i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie odprowadzone do  szatni, a po przebraniu się do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście lub odbiór prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, wynoszącego min 1,5 m.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-13 14:25:42

Lista kandydatów przyjętych
do Samorządowego Przedszkola nr 176
na rok szkolny 2020/2021

 

  przedszkole176/img2(2).jpg

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-11 12:01:17

Informacja

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) oraz za zgodą Organu Prowadzącego, zajęcia w Przedszkolu zostają zawieszone do dnia 15 maja 2020 r.

 

Z poważaniem,

Ewa Kamińska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-05 20:30:17

PILNE

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (Dz. U. 2020 r.,nr 780)  oraz ogłoszeniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego możliwości otwarcia od 6 maja br. przedszkoli zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji nt. czy jesteście Państwo zdecydowani skorzystać z opieki przedszkolnej.

 

Prosimy o przekazywanie informacji zwrotnych czy dziecko będzie uczęszczać do przedszkola lub nie będzie do dnia 4 maja 2020 r., do godz. 8.00 na adres mailowy przedszkola: przedszkole176@op.pl

 

W informacji prosimy o podanie: imienia i nazwiska dziecka, grupy, godzin w których dziecko miałoby przebywać w przedszkolu.

Bardzo proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

Z poważaniem,

Ewa Kamińska

 

Bardzo dziękujemy za przekazanie informacji .

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-30 14:01:07

Listy kandydatów zakwalifikowanych
do Samorządowego Przedszkola nr 176
na rok szkolny 2020/2021

 

 kliknij tutaj --->0002.jpg 

 

Od 27.04 2020 r. godz. 10.00 do 08.05.2020 r. godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane. Wolę przyjęcia można potwierdzić logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku. Po zalogowaniu się na konto, należy przejść do "Podglądu podania", a następnie wybrać zakładkę "Potwierdzenie woli przyjęcia".
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją  z miejsca.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 09:05:58

Potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka

w Samorządowym Przedszkolu nr 176 w Krakowie

 rok szkolny 2020/2021 r.

 

Szanowni Rodzice !!!

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie i wysłanie na adres przedszkola /przedszkole176@op.pl/ Potwierdzenia woli korzystania z wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Po ustaniu pandemii bardzo prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentu do sekretariatu przedszkola.

 

Informujemy, że od dnia 01.09.2020 r., wzrośnie stawka żywieniowa

3 posiłki koszt 8 zł

2 posiłki /II śniadanie i obiad/ koszt 6 zł

2 posiłki /I i II śniadanie/ koszt 4 zł

 

Pozostałe opłaty związane z pobytem dziecka pozostają bez zmian.

 

Potwierdzenie-woli-kontynuacji-2020-r-wzor-1.doc

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-15 20:47:11