To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Aktualności


                                                                          

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECKA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 176

OPŁATA ZA MIESIĄC CZERWIEC 2020 R. - TERMIN ZAPŁATY 10.06.2020

NR

OPŁATA

6

200,90 ZŁ

8

70 ZŁ

15

240 ZŁ

25

207 ZŁ

33

228 ZŁ

35

220 ZŁ

57

143 ZŁ

64

240 ZŁ

65

187 ZŁ

66

123,50 ZŁ

67

133 ZŁ

83

220 ZŁ

84

160 ZŁ

86

228 ZŁ

88

239 ZŁ

89

216 ZŁ

94

228 ZŁ

95

122,50 ZŁ

96

122,50 ZŁ

104

160 ZŁ

115

168 ZŁ

117

56 ZŁ

126

220 ZŁ

131

240 ZŁ

139

228 ZŁ

142

130 ZŁ

143

72 ZŁ

150

198 ZŁ

154

176 ZŁ

167

204 ZŁ

169

63 ZŁ

 

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowania poniżej 30 000 euro na realizację zamówienia publicznego

 

czytaj więcej -----> ogloszenie-o-zamowieniu-2020.doc

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-20 14:19:35

Drogie dzieci, dziękujemy Wam za kolejny rok pracy i wysiłku, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie. Życzymy Wam i Waszym rodzinom udanych
i
słonecznych wakacji, wolnych od trosk życia codziennego, dobrego wypoczynku ogrzanego słońcem, miłych spotkań, okazji do uśmiechu, wielu chwil wartych wspomnień i szczęśliwego powrotu do przedzszkola!

Naszym wspaniałym rodzicom, dziękujemy za trud
i zaangażowanie jaki
wkładaliście w zdalną edukację Waszych dzieci. Doceniamy Wasze wsparcie
i poświęcony czas. Dziękujemy za wytrwałość i cierpliwość.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-27 18:09:18

DYŻUR WAKACYJNY  LIPIEC  2020 R.

 

WSZYSTKIE DZIECI, KTÓRYCH RODZICE ZŁOŻYLI
W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 176 W KRAKOWIE DOKUMENTY:

  • POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA W MIESIACU LIPCU 2020 R.
  • WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII COVID -19

 

ZOSTAŁY PRZYJĘTE NA DYŻUR WAKACYJNY W LIPCU 2020 R.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-23 13:53:41

Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej dyżuru wakacyjnego dla dzieci, których rodzice przysłali Potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego
w Samorządowym Przedszkolu nr 176 Krakowie lipiec 2020 r. 

 

Rodzice, którzy wysłali  w marcu 2020 r. do Samorządowego Przedszkola nr 176 w Krakowie dokument o nazwie

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA W OKRESIE DYZURU WAKACYJNEGO LIPIEC 2020 r.

proszeni są o uzupełnienie dokumentacji poprzez wysłanie  na adres email  przedszkole176@op.pl  potwierdzenia o zapoznaniu się z procedurą przyjęcia dziecka w okresie pandemii.

 

dokument w załączeniu

procedura-bezpieczenstwa-w-czasie-epidemii-covid-19-skonwertowany.pdf

 

wniosek-skonwertowany.pdf

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 18:22:37

INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Nazwa odbiorcy:

         Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Numer rachunku:

22 1020 2892 0000 5402 0590 5320

Tytuł:
Opłata za miesiąc MAJ 2020 r. /imię i nazwisko dziecka/ w Samorządowym Przedszkolu nr 176

Termin zapłaty:

         10.06.2020 r.


oplata-za-miesiac-maj-2020-r.doc

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-01 08:35:49

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2020 r.

 

Samorządowe Przedszkole Nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie dysponuje jednym wolnym miejscem na rok szkolny 2020/2021. W związku z tym faktem organizowana jest rekrutacja uzupełniająca. Wnioski wraz z załącznikami  należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Przedszkola w dniach od 25 maja  do 02 czerwca w godzinach 8.00 – 15.00.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej znajduje się w zakladce "czytaj więcej"

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-20 17:49:57

SZANOWNI  RODZICE !!!

 

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r.
stawka żywieniowa

w naszym przedszkolu będzie wynosiła :
8 zł za trzy posiłki /I śniadanie, II śniadanie, obiad/

6 zł za dwa posiłki /II śniadanie, obiad/

4 zł za dwa posiłki /I śniadanie, II śniadanie/

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-20 17:43:29

Informacja dla Rodziców

dzieci uczestniczących w terapii logopedycznej

prowadzonych przez logopedę Aleksandrę Uran

 

 

         W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zajęcia logopedyczne na terenie przedszkola lub Poradni mogą odbywać się tylko zdalnie. Służę pomocą w przesłaniu ćwiczeń i zabaw nie tylko logopedycznych.

 

Można kontaktować się telefonicznie, mailowo lub za pomocą skypa;:

  1. aleksandra.uran@poradniakrakow.com.pl (mail służbowy)
  2. poradnia.logopeda@interia.pl (skyp)

 

Jestem również dostępna:

mailowo: aleksandrauran@interia.pl

telefonicznie:  887 512  957

 

Aleksandra Uran

logopeda, pedagog

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-19 10:35:41

Szanowni Rodzice

Samorządowe Przedszkole nr 176 wznawia stacjonarną działalność opiekuńczą od dnia 18 maja 2020r.  wyłącznie dla dzieci, których Rodzice złożyli stosowne wnioski i oświadczenia zawarte w ogłoszeniu z dnia 13 maja 2020r. i otrzymali  odpowiedź zwrotną od Dyrektora Przedszkola.

 

Praca Przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, do którego należy przygotować dziecko, zgodnie z obowiązującą Procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 W Samorządowym Przedszkolu Nr 176 w Krakowie.

 

Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z Dyrekcją, Nauczycielami pracującymi
z dziećmi lub Sekretariatem  załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Nauczyciele nadal kontynuują pracę zdalną dla dzieci. Na stronie internetowej Przedszkola w zakładce „Zdalne nauczanie” regularnie umieszczane  są propozycje zajęć i aktywności dla poszczególnych grup wiekowych zapewniających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola


Ewa Kamińska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-18 17:49:58

Szanowny Rodzicu !!!

 

Najprawdopodobniej Przedszkole zostanie otwarte w dniu 18.05.2020 r.

Zapoznaj się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz  Procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 176 w Krakowie.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID-19 należy zapoznać się
z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA w Przedszkolu. Jeżeli ją akceptujesz, a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i w dniach
13-14.05.2020 r. odeślij na adres przedszkola: przedszkole176@op.pl.

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego:
 https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

 

 

procedura-bezpieczenstwa-w-czasie-epidemii-covid-19-skonwertowany.pdf

 

 

wniosek-skonwertowany.pdf

 

15.05.2020 - przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

  1. ORGANIZACJA PRACY:

Ze względów braku możliwości zapewnienia opieki dla większej ilości dzieci, zostaną uruchomione 3  sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie: w dwóch salach po 12 dzieci, w trzeciej – 6 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

Godziny funkcjonowania grup będą ogłoszone po weryfikacji i zakwalifikowaniu dzieci do Przedszkola.

Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, kredki, itp).

W przedszkolu zostaną utworzone izolatoria dla dzieci i pracowników przedszkola w przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19.

 

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem przed wejściem do przedszkola, nasz pracownik zaprosi  je do środka  i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie odprowadzone do  szatni, a po przebraniu się do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście lub odbiór prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, wynoszącego min 1,5 m.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-13 14:25:42