To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Aktualności
 

  

 

Aktualności

 

            2 marca grupę III odwiedził niecodzienny gość specjalny, którym był żołnierz z 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Wojskowy zaprezentował dzieciom mundur galowy i polowy oraz przybliżył specyfikę swojego zawodu. Przedszkolaki przyjęły go z wielką radością i zafascynowaniem, zadając mnóstwo pytań i z uwagą wysłuchując opowieści z żołnierskiego życia.                                                                                                                           Dzieci dowiedziały się jakie zadania żołnierz wykonuje podczas służby oraz miały okazję obejrzeć broń pokazową i plecak wraz z wyposażeniem. Poza tym, dzieci przekonały się, ile waży hełm, jak poprawnie założyć beret, jak oddycha się w masce oraz w jaki sposób korzystać z bojowej kamizelki. Przedszkolaki chętnie oglądały i przymierzały atrybuty wojskowe oraz pozowały do zdjęć.                                                                                                      Na koniec gość zapoznał dzieci ze sztuką kamuflażu i umalował maluchom twarze. W nagrodę za miłe przyjęcie, gość nagrodził wszystkie dzieci słodkim medalem, a te odwdzięczyły się specjalnie na te okazję przygotowaną pieśnią żołnierską - "Rozkwitały pąki białych róż...".                                                                                                                                

Spotkanie było bardzo udane i inspirujące. Wielu spośród przedszkolaków zapragnęło w przyszłości wstąpić do wojska. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-03-12 17:41:00

W dniach 9 i 10 marca w naszym przedszkolu dzieci z gr. II, III, IV, V, VI i VII wzięły udział w zajęciach z robotyki. Przedszkolaki w  małych grupach miały  za zadanie zbudować z klocków bączka. Dzieci z wielkim zapałem i ciekawością zabrały się do budowy. Po skonstruowaniu dzieci programowały bączka na laptopach, zgodnie z wcześniej założoną funkcjonalnością. Programowanie odbywa się w intuicyjnym graficznym programie komputerowym (metodą przeciągnij i upuść). Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć jest testowanie robota. To bardzo ważny element, który pozwala poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów. Celem zajęć jest pokazanie, że robotyka może być przygodą, pasją, a w przyszłości zawodem z perspektywami.

 

Dziecko uczy się:

- budować i programować roboty,
- współpracować w grupie rówieśników,
- poznaje podstawowe pojęcia z robotyki, informatyki, matematyki, fizyki i elektroniki.
- przekonuje się, że nauka poprzez zabawę to sama przyjemność,
?- rozwija zdolność logicznego myślenia,
- zapoznaje się z  obsługą komputera

- rozwija wyobraźnię przestrzenną i kształtuj intuicję techniczną

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-03-12 17:09:35

        24 lutego o poranku do przedszkolnych sal wchodziły dzieci z szerszymi niż zwykle uśmiechami. W czym tkwiła tajemnica wielkiej radości…?

        Ten dzień od dłuższego czasu zaznaczony był w przedszkolnych kalendarzach jako wyjątkowy, bowiem miał odbyć się wtedy BAL KARNAWAŁOWY W STYLU DWORSKIM. Dziewczynki przygotowały więc strojne suknie księżniczek, królowych, natomiast chłopcy ubrali stroje królów, rycerzy i dworzan. Nie zabrakło też policjantów, strażaków, żołnierzy oraz bajkowych postaci.

        Każdy uczestnik balu wyglądał pięknie, jednak najważniejszy jest fakt, że wszyscy niezależnie od przygotowanego przebrania, świetnie się bawili. Tańcom nie było końca! Bawiliśmy się w parach, w grupach – każdy znalazł coś dla siebie.

        To była wspaniała okazja do integracji z innymi grupami. Z niecierpliwością czekamy na kolejny karnawał! Przecież to już za rok! 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-28 08:53:53

Dzieci z grupy VII dnia 13 lutego pojechały na warsztaty edukacyjne do Wodociągów Krakowskich. W niezwykłą podróż zabrał przedszkolaki dziadek Tadek i Olek. Dzieci miały możliwość poznania wszystkich etapów oczyszczania wody zanim ona trafia do naszych kranów. Pierwszy etap nazywa się uzdatnianie, po nim ma miejsce osadzanie, przy którym wykorzystywana jest grawitacja dzięki czemu zanieczyszczenia opadają na dno np. zbiornika. Przedszkolaki zostały zamienione w kropelki wody i poddane wszystkim etapom oczyszczania. Kropelki w kolejnym etapie przeszły filtrację, podczas której wykorzystuje się węgiel aktywny oczyszczony. Dzieci zostały poczęstowane wodą, a także zostały zaproszone do wspólnego  śpiewania piosenki o ściekach. Dowiedzieliśmy się, że następnie woda podlega dezynfekcji z wykorzystaniem dwutlenku węgla. Na koniec naszej wędrówki „Kropelki” weszły do bioreaktora, który dotlenia wodę i zabija bakterie.  Dzieci otrzymały prezenty oraz dyplomy za aktywny udział w zajęciach. Pełni wrażeń i nowych wiadomości wróciliśmy do przedszkola na obiad.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-20 08:52:04

W tym półroczu odbyło się osiem spotkań w ramach pięciu tematów. Są to: 

1.          Słoń Trąbalski i inne wiersze

2.          Historie z życia rodzinnego

3.          Akademia Pana Kleksa

4.          Abecadło z pieca spadło.

5.          Kosmiczne podróże.

Średnio na każdy temat było dwa spotkania po od 0,5- 1,0 godziny.
Opis i tematyka spotkań znajduje się w dzienniku do realizacji zajęć dodatkowych. Są tam również odnotowane obecności dzieci. Zapisanych zostało 16 dzieci, średnia ilość uczestników na każdym spotkaniu to 10. Są to dzieciw wieku 5-6 lat  z grup od V- VI.  Część dzieci uczestniczących w zajęciach w roku poprzednim realizuje edukację szkolną.
Po spotkaniach odnotowuję efekty oraz realizację założonych celów.

W trakcie realizacji założeń stosowano metody :

 • Rozmowa – czyli prowadzenie dialogów, zadawanie pytań, konstruowanie odpowiedzi, opisów, porównań – doskonalenie mowy czynnej
 • Ćwiczenia pantomimiczne – sprzyja rozwijaniu plastyki ciała, koncentracji, fantazji (najbliższe im to zabawy ruchowo- naśladowcze)- kultura fizyczna.
 • Improwizacje – mają miejsce, gdy uczestnicy otrzymują role, temat i próbują działać zgodnie z postawionym zadaniem, jednak bez scenariusza – rozwój wyobraźni.
 • Inscenizacje – z wyraźnym podziałem na aktorów i publiczność

-teatr wycinanek (sylwety)- aktywność plastyczna,

-teatr lalek (kukły, pacynki, marionetki) - aktywność plastyczno-techniczna  i językowa

-sąd nad negatywnym bohaterem - rozwijanie operacji myślowych oraz mowy,

-inscenizacja utworów literackich – pamięć, dykcja, piękno mowy, rozwój wrażliwości

 • Rzeźba – zastygnięcie w bezruchu, naśladujące na układ przedmiotu w przestrzeni jakiejś postaci,– rozwój komunikacji poza werbalnej,
 • Żywe obrazy – gdzie najważniejsze wydarzenie określonej opowieści zostaje uchwycone  w bezruchu, np. las i śmieci – rozwój współpracy, akceptacja w grupie,
 • Ćwiczenia głosowe –  naśladowanie głosem lub próba odtworzenia odgłosów za pomocą innych przedmiotów lub instrumentów– rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej, zmysłów
 • Opowieści ruchowe- improwizowane zachowania obrazujące tok wydarzeń nakreślanej przez osobę prowadzącej opowieść- rozwój pamięci, wyobraźni twórczej i odtwórczej,
 • Zabawy mimiczne – określające za pomocą wyrazu twarzy nastrój osoby– doskonalenie aparatu mowy, mięśni twarzy
 • Zabawy z animacją - poruszanie kukiełkami zgodnie z ich budową np. marionetka, pacynka, kukły duże i te na patyku – ćwiczenia manipulacyjne oraz mowy: komunikacji, dialogowania
 • Śpiew indywidualne, zbiorowy i z podziałem na role (elementy musicalu)- różne formy śpiewu  w tym również kanonu, śpiewu na dwa głosy itp
 • Gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych- poznanie zapisu partytury, nut oraz innego zapisu graficznego muzyki i choreografii tanecznej,
 • Improwizacje ruchowe przy muzyce różnego typu- z elementami relaksacji,
 • Taneczne improwizacje – ćwiczenieumiejętności ruchowych, spontaniczności, słuchu
 • Tańce synchroniczne grupy dzieci - związane z zapamiętaniem i wyćwiczeniem konkretnych kroków tańca, w tym również parami- doskonalenie pamięci ruchowej, rytmiczności i współpracy w grupie,
 • Konstruowanie strojów i masek – samodzielne przygotowanie strojów– rozwój estetyki, umiejętności plastycznych i technicznych,
 • Budowanie scenografii - włączenie się do tworzenia elementów scenografii przy wykorzystaniu sprzętów z sali– rozwijanie wyobraźni, umiejętności współpracy oraz zdolności technicznych,
 • Oglądanie spektakli teatralnych - zarówno tych przygotowanych przez dzieci                  i profesjonalne teatry – rozwijanie wrażliwości twórczej.

Efekty wprowadzania innowacji:

Umiejętności społeczne:

-rozpoznawania i nazywania uczuć, a także ich okazywania i mówienia o nich,

-wcześniejszego rozpoznawania sytuacji (myślenie, kojarzenie, wnioskowanie),

-dbania o pozytywne relacje z innymi (empatia, współczucie, współtworzenie),

-wyszukiwania sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji (współpraca, pomoc, uczynność),

-panowania nad negatywnymi emocjami i rozładowania ich technikami relaksacyjnymi,

-poznania siebie, swoich możliwości, pokonywania trudności,

-nawiązywania więzi emocjonalnych z innymi uczestnikami (także poza placówką).

Umiejętności poznawcze:

-aktywności intelektualnej,

-uaktywniania zasobów posiadanej wiedzy,

-operacje myślowe w tym szczególnie pamięć, wyobraźnię

-samodzielnego uczenia się, doskonalenia,

Umiejętności z zakresu plastyki i techniki, czyli:

-przedstawianie i wyrażanie za pomocą różnych technik plastycznych i technicznych zjawisk i wydarzeń realnych i fantastycznych

-plastyczne przedstawianie scen inspirowanych przez utwory literackie, muzyczne itp.

-tworzenie kukieł, strojów, dekoracji – umiejętności manualne, manipulacyjne,

-tworzenie scenografii jako dekoracji teatralnej

Umiejętności językowe:

-mowy z uwzględnieniem ćwiczeń słownikowo - frazeologicznych i syntaktycznych,

-wygłaszania na pamięć wierszy i dialogów z zastosowaniem właściwej siły, tonu głosu, tempa i pauz,

-wyrażanie własnego sądu o postaciach i zdarzeniach,

-układania opowiadań twórczych,

-układanie spontanicznych wypowiedzi, dialogów zgodnych z tematem.

z zakresu muzyki:

-tworzenia akompaniamentu do piosenek i zabaw ruchowych,

-szybkiej orientacji, hamowania i pobudzania reakcji w zabawach przez stosowanie różnych sygnałów muzycznych,

-śpiewu indywidualnego i zbiorowego,

-swobodnego, improwizowanego i kierowanego tańca,

-wykorzystywania muzyki jako bodźca do twórczości.

w zakresie kultury fizycznej:

-różne formy aktywności ruchowej (eksponowanie indywidualnych możliwości),

-estetykę ruchu: rytmiczność, ekspresja, elegancja, harmonia i swoboda ruchu,

-sprawność ruchowa: ogólny rozwój mięśni i ich sprawności.

Efektem innowacji dla placówki będzie:

-poszerzenie bazy placówki,

-pozyskanie rodziców do współpracy, zacieśnienie więzi rodzinnych,

-poprawę jakości i warsztatu pracy placówki

-promocja przedszkola w środowisku lokalnym

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-20 08:37:45

Dziecko w wieku przedszkolnym jest ciekawe świata i ludzi, wśród których żyje. Pragnie codziennie poznawać nowe rzeczy. To również czas, w którym świat fantazji ma ogromny wpływ na rozwój, postawy dzieci, ich doznania estetyczne, na tworzenie się zamiłowań literackich, artystycznych. Literatura jest źródłem wiedzy, doznań i przeżyć estetycznych, kształtuje światopogląd, osobowość, może mobilizować do działania dając przykłady zachowań i rozwiązań problemów, wskazuje i przybliża określony system wartości. Jest też podstawą do tworzenia przykładów poprawnego języka. Ma wpływ na doskonalenie funkcji mowy pod względem gramatycznym i dźwiękowym, na wzbogacenie pojęć i słów, na rozwój komunikowania się, doskonalenie stylu wypowiedzi. Poprzez sięganie do środków żywego słowa dziecko uczy się wrażliwości na piękno mowy, literatury, inspiruje jego aktywność i ekspresję artystyczną, co również korzystnie wpływa na koncentrację uwagi wychowanka. Przedszkole i środowisko rodzinne powinno dziecko edukować poprzez dostarczanie dobrych przykładów literackich. Właśnie dlatego nauczyciele z naszego przedszkola postanowiły wdrożyć projekt edukacyjny „Magia książki- Klub małego czytelnika”, którego celem jest wypracowanie u dzieci „nawyku” słuchania, czytania
 i obcowania z literaturą (także poprzez teatr i zabawy parateatralne). Projekt edukacyjny „Magia książki- klub małego czytelnika” uzyskał pozytywną ocenę rodziców dzieci przedszkolnych.

Od początku roku zrealizowano:

 • systematycznewzbogacanie kącików książki, czyli biblioteczek w każdej z grup,
  w różnorodną literaturę,
 • naprawę zniszczonych książek, dbanie o ich estetykę,
 • czytanie bajek terapeutycznych, relaksacyjnych po obiedzie przez nauczycieli
  w przedszkolu bądź poza nim np. w ramach zajęć na podwórku przy słonecznej pogodzie,
 • przygotowanie dla wszystkich dzieci z poszczególnych grup, jednakowych toreb,
  w których dzieci przynoszą i odnoszą książki.
 • ustalono zasady i reguły korzystania z biblioteczki,
 • założono zeszyty, w których zapisywane są pozycje literackie wypożyczone  przez poszczególnych wychowanków,
 • przygotowano znaczki „Przyjaciel książek”,
 • wypożyczanie książek dzieciom z innych grup- integracja w ramach projektu (wymiana zasobów),
 • wykonanie zakładek do wspólnego korzystania,
 • „Klub małego czytelnika”- samodzielne monitorowanie przez dzieci ilości wypożyczonych przez siebie i kolegów książek (przeliczanie, sprawdzanie, które są najczęściej wypożyczane),
 • burza mózgów: „Książka to...” - rejestracja wypowiedzi dzieci.
 • systematyczne oraz spontaniczne wypowiedzi dzieci i pogadanki z nauczycielami na temat przeczytanych książek, postępowania bohaterów, wniosków wyciąganych przez wychowanków.

Nauczyciele sięgali po różnorodne metody rozwijające kompetencje językowe dzieci oraz aktywizację mowy czynnej i myślenia, a także wyobraźni:

 • pogadanka,opis,opowiadanie treści utworów, dialog, rozmowy, zagadki, objaśnienia,instrukcje, burza mózgów,
 • samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku,kierowania własną działalnością dziecka,techniki parateatralne (drama, pantomima)
 •  doświadczenia artystyczne inspirowane pozycjami edukacyjnymi: konstruowanie kukiełek papierowych, tworzenie ilustracji, zabawy tematyczne.

Po przeprowadzeniu ewaluacji oraz sprawdzeniu  efektów jakie przynosi prowadzenie projektu ustalono:

 • średnia ilość wypożyczonych pozycji na poszczególnych wychowanków grupy to:
  w grupach starszych 10 książek, w grupach młodszych po 5 pozycji,
 • największa ilość wypożyczonych pozycji to 16 czyli co najmniej jedna książka tygodniowo (w zależności od ilości nieobecności dziecka w przedszkolu),
 • wzrosło zadeklarowane zainteresowanie codziennym czytaniem książek w środowisku rodzinnym- (wniosek po rozmowach z dziećmi i rodzicami),
 • codzienne czytanie w przedszkolu i rozmowy z dziećmi na ich temat jest kluczowym elementem wyciszającym oraz pozwalającym na rozwinięcie umiejętności skupienia uwagi- średnio 20 minut relaksu przy literaturze (grupy starsze), bez większej dekoncentracji,
 • częstsze spontaniczne sięganie po książki w trakcie przebywania w przedszkolu,
 • zabawy parateatralne, w których bohaterami są postacie z poznanych bajek, nie tylko bohaterów filmowych,
 • wzrosła również umiejętność konstruowania dłuższych wypowiedzi, bogactwo słownika czynnego i biernego, konstruowania dialogów pomiędzy „wymyślonymi postaciami” itp.
 • dzieci z większą dbałością podchodzą do książek,
 • wzrasta świadomość „obowiązku” i przestrzegania zasad (bez torby i oddania poprzedniej pozycji, nie można otrzymać następnej).
komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-20 08:35:49

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną
do dnia 15 kwietnia 2017 r. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-20 08:32:15

W pierwszym semestrze roku szkolnym 2016/2017 dzieci z grup: III, IV oraz VII uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego zorganizowanych w ramach innowacji „Bajeczny angielski”. Zajęcia organizowane były dwa razy w tygodniu dla każdej z grup. Zajęcia prowadzone były w formie zabawowej. Dzięki czemu dzieci bardzo chętnie brały w nich udział oraz czerpały z nich wiele radości. Podjęta podczas poszczególnych lekcji tematyka, była bliska dzieciom ich doświadczeniom i otaczającej ich rzeczywistości. Zajęcia miały na celu: budzenia świadomości istnienia języków obcych, rozbudzania zainteresowania językiem angielskim i osłuchanie się z wymową. rozwijania umiejętności rozumienia słów i fraz, a także ogólnego sensu historyjek wspartych ilustracjami, rozwijania gotowości do posługiwania się językiem obcym, a także budowanie zasobu słownictwa angielskiego i rozwijanie umiejętności nazywania roślin, zwierząt, przedmiotów, osób.

Dzieci uczestniczące w organizowanych przeze mnie zajęciach poznawały słownictwo odnoszące się do przedstawionych tekstów. Utrwalały także poznane wcześniej sposoby przywitania i pożegnania oraz polecenia organizujące tok lekcji. Ponadto zostały zapoznane ze słowami w języku angielskim określającymi przedmioty
i osoby z ich bliskiego otoczenia. Nauczyły się nazywać po angielsku części swojego ciała. Rozwijały słownictwo związane ze zjawiskami przyrodniczymi. Poznały także wyrazy i wyrażenia związane z tradycjami, takimi jak Święta Bożego Narodzenia. Zajęcia przepełnione były różnymi zabawami ruchowymi, muzycznymi, naśladowczymi. Zastosowane metody i techniki były dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-14 14:36:48

Prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej Przedszkolne Laboratorium Einsteina, zajęcia przyniosły dzieciom wiele radości i stanowiły okazję do świetnej zabawy. Brało w nich udział dziesięcioro dzieci z grupy V. Proponowane formy aktywności i dobór metod pracy uwzględniał poziom rozwoju dzieci, ich upodobania oraz predyspozycje. Realizowana tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące naszej planety Ziemi.

Prowadzone zajęcia przyczyniły się do pobudzenia u dzieci postawy badawczej. Rozbudziły dziecięcą ciekawość  i chęć do odkrywania tajemnic świata przyrody. Zmotywowały również uczestników do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Stworzona dzieciom możliwość samodzielnego prowadzenia eksperymentów i uzyskane dzięki temu poczucie sprawstwa przyniosło wiele przyjemności, i satysfakcji. Zajęcia wzbogaciły także wiedzę, umiejętności oraz wyobraźnię dzieci. Zdobyte przez przedszkolaków wiadomości zaowocują na dalszych etapach ich edukacji. A zaszczepione w nich zainteresowania być może ułatwią w przyszłości wybór ścieżki edukacyjnej. Co więcej, zajęcia te pomogły dzieciom wzmocnić poczucie własnej wartości i nabrać wiary we własne siły i możliwości. Dzieci poczuły się odkrywcami, przed którymi świat nauki i świat dorosłych nie ma już tajemnic. A nawet jeśli, to już wiedzą, że chętnie je przed nimi odsłoni jeśli podejmą wyzwanie i będą gotowe do pracy oraz zabawy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-14 14:28:50

Celem głównym  innowacji    jest  rozwijanie postawy patriotycznej, związanej z  tożsamością   regionalną i narodową. Dzięki takiemu poznaniu dziecko staje obywatelem najpierw „Małej Ojczyzny”, dostrzegając z czasem,  że  jest ona częścią   tej  „Dużej Ojczyzny”. Głębokie poczucie przynależności do własnego kraju to początek ścieżki, prowadzącej do stawania się również świadomym Europejczykiem. Zamierzony cel staramy się osiągnąć wykorzystując muzykę poszczególnych regionów, która jest źródłem wiedzy, nauki i inspiracji.

Realizację poszczególnych tematów innowacji rozpoczęłyśmy we wrześniu. Trzydziestominutowe zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Uczestniczy innowacji regionalnej to 16 dzieci ze starszych grup: V i IV, które zgłosiły zainteresowanie zaproponowaną tematyką i sposobem jej realizacji.

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono 11 spotkań podczas spotkań. Spotkania odbywały się średnio co dwa tygodnie, tylko przed występem na konkurs pieśni patriotycznej odbyły się dwa spotkania pod rząd.

 

W ramach innowacji regionalnej zostały zrealizowane następujące tematy:
1. Muzyczne wędrówki wzdłuż Karpat - 2. Wyprawa do sąsiedniej Słowacji

3. Przystanek na Białorusi

4. Zapoznanie z dwoma pieśniami patriotycznymi  „Pałacyk Michla’, „Dziś do Ciebie ..”

5. Przygotowanie do udział  wXIV MAŁOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA oraz VI OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PIESNI PATRIOTYCZNEJ

6.Podhale i jego mieszkańcy

7. Od Tatr do Alp – piosenka walczyk tyrolski

8. Od Tatr do Alp – poznanie układu tanecznego Tańca Bawarskiego

9.  Tanecznym krokiem poruszamy się po Francji – osłuchanie z piosenką W Awignon stary most.

10.Nauka tańca francuskiego – „Pociągi”

11.Zabawa karnawałowa we Włoszech

Efekty
W związku z tym, że dzieci z naszego przedszkola zostały laureatem w kategorii zespoły, uczestniczyły również w drugim etapie, ogólnopolskim, podczas którego otrzymały wyróżnienie w Kategorii Zespoły. Finalnie, nasi uczestnicy wykonali jeden utwór na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej, podczas Koncertu Galowego Laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Przegląd i Festiwal w dniach 30 i 31 października 2016 r. odbył się w auli Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie Nowej Hucie, os. Szklane Domy 7.

Zgłoszenie udziału w konkursie Tradycyjnej Pieśni i Piosenki Polskiej z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Prezentacja pieśniw Kościele Najświętszej Rodziny w Krakowie – Bieżanowie w dniu listopada 2017.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-14 14:24:31