Przedszkole Samorządowe nr 176

Innowacja kulinarna

Innowacja "Podróże ze zmakiem"

prowadzi Beata Gaicka

Innowacja pedagogiczna „Podróże ze smakiem” skierowana jest do dzieci pięcio-, sześcioletnich.  Łączy ona tematykę geograficzno-kulinarną, poprzez przenikanie się treści związanych z poznawaniem różnych krajów świata oraz odkrywaniem ich smaków, w postaci tradycyjnych potraw. Wiedza dzieci na temat wielu krajów świata zostanie poszerzona, a ich otwartość na inne kultury będzie naturalnie pogłębiana. Zajęcia w ramach innowacji nauczą dzieci organizacji pracy w kuchni, odróżniania zdrowego i niezdrowego odżywiania oraz zachowania higieny podczas przyrządzania posiłków. Będą także  stanowić okazję do kształtowania kompetencji matematycznych niezbędnych podczas sporządzania posiłków. Zdobyte umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.  Dzieci będą miały możliwość podejmowania różnorodnych działań praktycznych, badawczych i warsztatowych.