Przedszkole Samorządowe nr 176

Innowacja techniczna

 

 

Innowacja pedagogiczna „Wyobraźnią szyte”

prowadząca: Monika Wijata

Innowacja pedagogiczna realizowana jest w oparciu o skonstruowany program „Wyobraźnią szyte”. Głównym jej celem jest: rozbudzenie u dzieci zainteresowania szyciem, zapoznanie dzieci z podstawowymi technikami szycia oraz rozwijanie ich sprawności manualnych. W wieku przedszkolnym bardzo ważne jest osiągnięcie wysokiej sprawności manualnej, gdyż ma ona istotny wpływ na dalszy rozwój dziecka w wielu jego aspektach. 

Proponowana przeze mnie innowacja skupia się głównie na nauce szycia ręcznego. Ta trochę zapomniana już czynność okazuje się być niesamowicie przydatna i niesie ze sobą ogrom zalet. Wspiera nie tylko rozwój umiejętności manualnych, które są istotne na każdym etapie rozwoju, ale także wpływa na rozwój funkcji poznawczych dziecka, czyli myślenia, pamięci, uwagi. Innowacja ta dawała by ponadto szansę dziecku na odpoczynek i wyciszenie się, a być może stała by się także sposobem pozytywnego, korzystnego spędzania czasu wolnego w domu. Innowacja ta jest więc nie tylko doskonałą formą rozwijania zainteresowań i umiejętności dzieci, ale także nawiązania współpracy z rodzicami. Różnego rodzaju prace ręczne, do których należy szycie, posiadają walory zarówno kształcące jak i wychowawcze. Nie tylko kształcą oko i rękę, ale także uczą wytrwałości, cierpliwości. Posiadają również działanie terapeutyczne i stymulują rozwój dziecka.