Przedszkole Samorządowe nr 176

Innowacja patriot.

Innowacja

„ Koszałek Opałek wędruje przez Polskę”- rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi

Innowacja prowadzona przez nauczycielkę Małgorzatę Gancarczyk.

Cele ogólne:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

 

Cele szczegółowe:

  • poznanie imion i nazwisk znanych Polaków
  • poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski
  • poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
  • wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • rozpoznawanie zachowań społecznych z wyrażaniem szacunku do ojczyzny