Przedszkole Samorządowe nr 176

Umowy

Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia

 

  1. Umowa najmu Nr 1/2020 r. z dnia 31.08.2020 r.
    1. Nazwa podmiotu: Wojciech Stanisław Zieliński ,,JOTKOMP”;
    2. Zakres najmu: część placu na terenie przyległym do budynku przedszkola;
    3. Czas trwania 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.