Przedszkole Samorządowe nr 176

Stan powietrza

Uprzejmie przypominamy o obowiązku codziennego monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza.Aktualne informacje można śledzić na stronie http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/ o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.