Przedszkole Samorządowe nr 176

Sukcesy

W dniu 28 padziernika 2018r. dzieci z grupy IV pod opieką nauczycielek Anny Wadowskiej i Marzeny Korta brały udział w XVI Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej , który organizowany jest co roku w Nowej Hucie w Kościele na osiedlu Szklane Domy. Organizatorami festiwalu są: Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Małopolski Kurator Oświaty, Parafia MB Częstochowskiej oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka. W sobotnim przeglądzie wzięło udział prawie 400 osób, wśród których byli soliści, chóry oraz zespoły. Dzieci zaśpiewały dwie pieśni patriotyczne „Czerwona róża, biały kwiat” oraz „Krakowiak Kościuszki”, które zostały wysoko ocenione przez komisje i publiczność. Dzieci z grupy IV przeszły do kolejnego etapu i wzięły udział w gali finałowej zdobywając specjalne wyróżnienie oraz Puchar Wojewody Małopolskiego.

 

Dnia 7 marca b. r. Bartłomiej Sobol z grupy VI, wziął udział w wojewódzkim konkursie wiedzy pt: „Owady”. Konkurs miał miejsce w Szkole Podstawowej w Trąbkach. Bartłomiej zajął I miejsce. Celem konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych, a także kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska. Serdecznie gratulujemy Bartkowi i życzymy kolejnych sukcesów. 

 

W dniu 6 maja 2016 r. dzieci z grupy VI przy wsparciu wychowawczyń  Marzeny Korty i Anny Wadowskiej zdobyły I miejsce w konkursie „Bezpieczny Przedszkolak”. Konkurs pod patronatem „Bliżej Przedszkola” odbył się w  Samorządowym Przedszkolu nr 22 we współpracy ze Strażą Miejską Miasta Krakowa w ramach programu „Współpracujemy”.
W rywalizacji wzięły udział czteroosobowe zespoły grup przedszkolnych. Konkurs stanowił podsumowanie całorocznych działań z zakresu profilaktyki unikania zagrożeń prowadzonych w przedszkolach. Jego celem było zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo podczas zabaw, poruszania się po drogach, kontaktu z obcymi ludźmi i zwierzętami. Podczas konkursu przypomniano również zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zadania służb ratunkowych. Rywalizacja przebiegała w dwóch częściach: teoretycznej, w której przedszkolaki odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa i sprawnościowej, do przeprowadzenia której wykorzystano zestaw edukacyjny „Autochodzik”. Konkurs był okazją do wspólnej międzyprzedszkolenej zabawy, podczas której dzieci wykazały się ogromną wiedzą. Tym bardziej cieszymy się z wygranej naszych podopiecznych.

 

 

 

 W dniu 7 grudnia 2015 w Muzeum Armii Krajowej im Generała Emila Fieldorfa-Nila zostały wręczone statuetki Małopolskiej Szkoły z Pasją. Kapituła Konkursowa Urzędu Marszałkowskiego dokonała oceny projektów zgłoszonych do Konkursu.
Po raz pierwszy do udziału w konkursie mogły przystąpić poza szkołami, także małopolskie przedszkola. Celem Konkursu była nobilitacja i promocja małopolskich przedszkoli i szkół wyróżniających się aktywnością w obszarze innowacji edukacyjnych i alternatywnych form edukacji w działaniach na rzecz aktywizacji środowisk szkolnych oraz lokalnych, wspomagających rozwój pasji i talentów wśród dzieci i uczniów małopolskich przedszkoli oraz szkół.
W kategorii Przedszkola kryształową statuetkę i wyróżnienie otrzymało Samorządowe Przedszkole nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie za prezentację multimedialną autorstwa Marzeny Korta pt.: „Realizacja idei Wolontariatu Europejskiego”. Obecnie realizujemy już czwarty projekt dotyczący Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus Plus. Wyróżnienie to jest owocem pracy i zasługą całej społeczności przedszkolnej.
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Szlachetna Paczka
 
 
W dniu 13.12.2014r. wraz z przedstawicielem rodziców przekazaliśmy do bazy na ręce wolontariuszki Szlachetnej Paczki prezent dla potrzebującej rodziny. Wspólnie udało nam się przygotować 14 paczek z żywnością, odzieżą, środkami czystości oraz artykułami gospodarstwa domowego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie paczki i sprawili, iż rodzina będzie miała piękne i niezapomniane święta a my wszyscy bezcenne uczucie, że pomogliśmy.
Serdecznie dziękujemy!
 
 
 
Akcja Góra Grosza
 
"JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA DAJE WIELKĄ WARTOŚĆ".
 
 
 
„Góra Grosza”  to  zbiórka drobnych monet (od 1grosza do 5 złotych)  odbywająca się w dniach od 24 listopada do 5 grudnia br. Zebrane monety pozwalają realnie pomóc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki. 
Góra Grosza jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji, jak również pokazuje, że chociaż jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci.
A najcenniejsze  w tej zbiórce jest to, że dzieci pomagają dzieciom, że mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników. 
 

 
 
 
 
Koncert Pieśni Patriotycznych w Domu Kultury Nowy Bieżanów

10  listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada gruma dzieci z grupy VI pod opieką Ireny Geniec i Anny Wadowskiej uczestniczyły w uroczystym Koncercie Pieśni Patriotycznych, który odbył się w Domu Kultury Nowy Bieżanów. Przedszkolaki zaśpiewały pięć pieśni: „Rozkwitały pąki białych róż”, „Płynie Wisła”, „Bartoszu, Bartoszu”, „Warszawo ma”, „Czerwona róża biały kwiat”, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Koncert miał na celu popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej, tak wśrów dorosłych jak i wśród dzieci i młodziezy, ze wszystkimi jej aspektami, a w szczególności: 

- zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, tradycją i obyczajami, 
- uświadomienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka i włączenie ich do
osobistej hierarchii wartości. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
XII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej 
 
 
Od najmłodszych lat uczymy nasze przedszkolaki patriotyzmu.
11 listopada to nie tylko dzień wolny od pracy, ale to również wielkie święto narodowe. Uczymy szacunku do symboli narodowych Polski: flagi, godła, hymnu. Dzieci z grupy VI  pod opieką Pań Ireny Geniec i Anny Wadowskiej wzięły udział w XII Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej, który organizowany jest corocznie w Nowej Hucie,
w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej pod patronatem Archidiecezji Krakowskiej. Tradycja śpiewania pieśni patriotycznych ma na celu przede wszystkim zainteresować dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją i obyczajami naszego kraju. uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka, włączenie wartości narodowo-patriotycznych we własną hierarchię wartości, podnoszenie poziomu artystycznego – to główne założenia wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych od najmłodszych lat. Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały dwie pieśni: „Rozkwitały pąki białych róż” oraz „Czerwona róża, biały kwiat”, za które otrzymały wyróżnienie. Jesteśmy bardzo dumni z osiągniętego przez grupę VI sukcesu.
 

 
 
 
 
 

Jubileusz 30-lecia Przedszkola Samorządowego nr 176
im. Marii Konopnickiej w Krakowie
 

 
 
 
Dobre rzeczy zawsze rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, gdzie jest przestrzeń dla marzeń. Przedszkole jest właśnie takim miejscem. Tu właśnie są kształcone prawdziwe wartości życiowe, tu rodzą się najpiękniejsze i najbardziej nieprawdopodobne marzenia, tu dorastają najbardziej twórczy i utalentowani młodzi ludzie.
 
 
 
30 lat to czas, który skłania nas do refleksji i podsumowań, zadumy nad przebytą drogą. To nie tylko suche fakty i daty, ale ludzie którzy stanowią jej największą wartość.
Ta uroczystość przypominała, że w naszym przedszkolu najważniejsze zawsze było dziecko, duszą przedszkola – nauczyciel, a dumą jej absolwenci.
czytaj więcej --> 
30-lecie-przedszkola.doc
 
 
 
 

 

Nowy Rekord Guinnessa!

30.09.2014r. wspólnie z przedszkolakami w całej Polsce ustanowiliśmy nowy Rekord Guinnessa! Ząbki szczotkowało z nami 313 328 dzieci. Jedno jest pewne, ustanowiliśmy nowy rekord Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w jednym czasie! Brawo przedszkolaki! 

 

 

 
 

Familiada

Tradycyjnie już, jak co roku, Przedszkole włączyło się aktywnie
w organizację osiedlowego święta Familiada „Tor 2014”. W tym roku Familiada odbyła się w dniach 26, 27, 28 września. Przedszkolaki wraz z nauczycielami i rodzicami aktywnie uczestniczyły w jej przebiegu. Wszyscy maszerowaliśmy wspólnie w Korowodzie Aniołów, prowadzonym przez Starostów – rodziców wybranych z naszego Przedszkola. Dzieci
z grupy V zaprezentowały się w programie artystycznym na estradzie Familiady. Udział
w Familiadzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

Sprzątanie Świata
18 września dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w „Sprzątaniu Świata”
Dzieci z Przedszkola nr 176 w Krakowie wiedzą, dlaczego należy sprzątać świat, dlatego ochoczo włączyły się w ogólnopolską akcję.Od najmłodszych lat uczymy zasad dbania o środowisko. Dzieci z chęcią i radością włączyły się do akcji, by posprzątać naszą Ziemię. Zbierały śmieci w okolicy. Akcja odbyła się w formie zabawy. Dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej walorów. Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie żywność, powietrze i woda. W piękne, słoneczne przedpołudnie dzieci wraz z Paniami wyruszyły w celu „oczyszczenia” terenu. Celem tej kampanii jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego.
Pamiętajmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać wszyscy! 

 

eTwinning

 W roku szkolnym 2014/ 2015  w naszym  przedszkolu jest realizowany program eTwinning. Jednakże przygotowania do wcielenia w życie tego innowacyjnego pomysłu, rozpoczęły się dużo wcześniej bo w roku szkolnym 2012/2013.
            „Program eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę”.
czytaj więcej ---> 
eTwinning.doc
 
 
 
 
WolontariatEuropejski  w Programach „Młodzież w działaniu” oraz  „Erasmusplus” w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 2014/2015 oraz (2015/2016)
 
Wrokuszkolnym2011/2012 po zainicjowaniu pomysłu przez Panią Dyrektor Ewę Kamińską,  wzięliśmy  udziałwakcjiEuropeanVoluntaryService(EVS).JesttoAkcjanależącadoprogramuMłodzieżwdziałaniu, a od stycznia 2014 do programu Erazmus Plus.
Wolontariat Europejski 
umożliwiawolontariuszompodjęciepracyspołecznejwnaszymprzedszkolu.EVSpowstał poto,
by wolontariusze mogli zdobywaćkompetencjeiumiejętnościwpływającenaichrozwójosobisty zawodowy 
przez doświadczenia związane edukacją poza-formalną.Efektem wolontariatu jest korzystny wpływ
na rozwój dzieci poprzez: możliwość poznawania przez nie innych kultur, obyczajów, języków pochodzących z innych krajów 
(gry, zabawy, zwyczaje świąteczne, wzbogacanie słownika, poznanie muzyki, literatury innych krajów itp.). Możliwość obcowania z żywymi obcymi językami.  
czytaj więcej ---> Wolontariat.doc
 
 
 
„Mam sześć lat - chcę poznawać świat. Idę do szkoły”
 
W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Mam sześć lat - chcę poznawać świat. Idę do szkoły”. Dotyczył przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz działań podjętych przez przedszkole w celu ułatwienia dziecku przyjaznego przejścia na kolejny szczebel nauczania. Samorządowe Przedszkole nr 176, im Marii Konopnickiej zgłosiło udział w konkursie w kategorii przygotowanej dla Rady Rodziców Przedszkola. Jej zadaniem było przygotowanie, pod kierunkiem nauczycieli,  prezentacji przedstawiającej działania przedszkola, które przyczyniają się do zapoznania przedszkolaków ze szkolą, poznania budynku, uczestniczenia we wspólnych akcjach, przedsięwzięciach, lekcjach itp. Tytuł prezentacji to: „Sześciolatek i szkoła. Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły”.  Wszelkiego rodzaju działania, które zostały przedstawione w prezentacji multimedialnej, były wcześniej zaplanowane i ustalone z nauczycielami ze szkoły. Opracowywano plany współpracy dla obu stron i systematycznie realizowane jego założenia. Prezentacja zgłoszona do konkursu została oceniona bardzo wysoko. Uzyskała miano finalistki na szczeblu wojewódzkim i zgłoszona do konkursu ogólnopolskiego. Zostaliśmy uhonorowani tytułem „Przedszkola dobrze przygotowującego do nauki w szkole” i nagrodzeni  za pracę jaką wkładamy we wszechstronne przygotowanie dzieci do szkoły w taki sposób, by osiągały sukces edukacyjny.  Staramy się nauczyć dzieci samodzielnego pokonywania trudności ,kreatywności, otwartej postawy i wiary we własne możliwości.
 
 
 
 
 
Udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”
organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu
Wszelkie działania, podjęte w naszym przedszkolu, dotyczące organizacji zróżnicowanych form aktywności fizycznej dla dzieci, zostały docenione przez organizatorów Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.  W maju 2014 roku otrzymaliśmy tytuł „Przedszkole w ruchu”. Czytaj więcej ---> Przedszkole-w-ruchu.doc
 
 
 
Konkurs EDUeko na najbardziej ekologiczne przedszkole
 
Sukcesem dla naszego przedszkola zakończył się udział w IV edycji konkursu „EDUeco” na najbardziej ekologiczne przedszkole w Krakowie, zorganizowanego przez sklep IKEA pod patronatem medialnym miesięcznika Bliżej Przedszkola. Wykonana przez dzieci praca plastyczna w dużym formacie „Kocham przyrodę – dbam o wodę” zachwyciła Jury co przesądziło o przyznaniu placówce III miejsca. Radość była tym większa, iż aż 85 placówek walczyło o tytułowe miejsca. Nadmienić należy, iż wielką atrakcją dla nagrodzonych był również udział w ekolekcji zorganizowanej przez krakowski sklep IKEA.
 
 
 
 
 
 
Akcja Kilometry dobra
 
Nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję „Kilometry dobra”, która w Krakowie odbywa się pod egidą Fundacji Hipoterapii – Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych.  Podczas finału akcji 1 czerwca na błoniach w Krakowie układano monety o nominale 1 zł obok siebie w jednym ciągu o długości 77 km, aby pobić rekord Guinnessa. Idea gromadzenia monet jednozłotowych przez dzieci dla bicia rekordu Guinnessa jest ciekawą formą łączenia zdrowej rywalizacji i pomocy swoim niepełnosprawnym rówieśnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Puchar Malopolskiego Kuratora Oświaty 
  
 
 Od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. Szacunek dla polskich symboli: godło i   biało czerwonej flagi, dzieci poznały dużo wierszy i pieśni patriotycznych. 
            Dzieci z naszego Przedszkola z grupy IV  i VII pod opieką nauczycielek: Ireny Geniec, Anny Wadowskiej i Małgorzaty Gancarczyk brały udział wXI Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i IV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej,organizowany pod patronatem honorowym J. Em. ks. kard. Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, i Piotra Boronia. Dzieci zaśpiewały dwie pieśni patriotyczne „Płynie Wisła”, „Warszawo ma” które zostały wysoko ocenione przez komisje
i publiczność. Po przesłuchaniu zostaliśmy zaproszeni na Koncert Galowy z udziałem wyróżnionych chórów, zespołów, solistów oraz zaproszonych artystów gdzie otrzymaliśmy Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 
 
Jesteśmy jednym z niewielu Przedszkoli w Krakowie, promujących zdrowie!
 
Możemy poszczycić się
 
 
Certyfikatem Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 
 
więcej:  promocja-zdrowia-w-naszym-przedszkolu.doc
 
 
 
 
 
 
 
 * * *
 
Certyfikat Zielona Flaga
 

„Zielona Flaga" jest tytułem, które nadawane jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools (www.eco-schools.com) Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół w 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. 

Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu. 
 
 
 
 

 

 

W dniu 26 września 2011r. w Przedszkolu Samorządowym nr 176, im. Marii Konopnickiej w Krakowie, pani dyrektor Ewa Kamińska przekazała międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi na ręce całej społeczności przedszkolnej. Wyróżnienie  to otrzymaliśmy po raz trzeci na okres trzech lat. Aby uzyskać certyfikat musieliśmy spełnić, tzw. siedem kroków. 

 

 

Na początku powołaliśmy, tzw. komitet lokalny, który odpowiedzialny był za realizację całego projektu. Następnie przeprowadzono audyt zewnętrzny i opracowaliśmy własny kodeks ekologiczny. Kolejnym krokiem było opracowanie projektu działań, którego wykonywanie podlegało ciągłemu monitorowaniu. W tym roku tematyka projektu objęła energię – sposoby jej poszanowania oraz promocję jej odnawialnych źródeł. Podjęliśmy wiele działań, m.in.  przemarsze z transparentami, wycieczki, konkursy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, spotkania z rodzicami oraz liczne akcje związane z ochroną przyrody.

 

 

W powyższe działania  zaangażowana była cała społeczność lokalna: przedszkolaki, nauczyciele, rodzice, administracja przedszkola, przedszkola Nr 6, 33, 35, a także przedszkola na Ukrainie i Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w Grudniowej Dwunastce !! 

 

*     *     *

 

 

*     *     *

 

 

*     *     *

 

 

 *     *     *