Przedszkole Samorządowe nr 176

Oferta edukacyjna

 OFERTA EDUKACYJNA
 
 
 
 
 
 
 
       Główne cele naszej pracy wychowawczo - dydaktycznej to:
 
 • stwarzanie atmosfery radości i życzliwości, zapewnienie bezpieczeństwa,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i wzbogacanie ich doświadczeń,
 • dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • współpraca z rodzicami, która stwarza szansę oddziaływania wychowawczego na dziecko a tym samym wspólnego pokonywania trudności.
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych i pozytywnego obrazu siebie.
 
 
Dzień aktywności dziecka w przedszkolu:
 
dzieci mlodsze.doc
dzieci starsze.doc
 
 
Oprócz kompleksowych zajęć wychowawczo - dydaktycznych oferujemy
szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. 
 
 
 
Zajęcia dodatkowe: 
 
 • gimnastyka korekcyjna
 • religia
 • język angielski
 • zajęcia taneczne
 • rytmika
 • gimnastyka artystyczna
 • robotyka
 
 
 
 
 
Proponujemy również: 
 
 • spotkania integracyjne , "Andrzejki", pielęgnowanie tradycji świątecznych "Wieczór wigilijny", "Dzień Babci i Dziadka", "Dzień Mamy", "Dzień Taty", "Festyn rodzinny"
 • wyjścia do teatru, kina, poznawanie zabytków naszego miasta.
 • w przedszkolu organizowane są również spektakle w wykonaniu aktorów z teatru Bagatela, Groteska, Skrzat. 

 

 
 
 
Współpracujemy z: 
 
 
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
Zespół Szkolno Przerdszkolny nr 11
Parafią pw. Najświętrzej Rodziny w Nowym Bieżanowie,
Domem Kultury w Bieżanowie,
Szkołą tańca "Pasja",
 
 
 
 
INNOWACJE PEDAGOGICZNE 
 
  
 • " Muzyczno - teatralne inspiracje - twórczedziałania dzieci"
 • "Mała Ojczyzna, Duża Europa - dziecięce podróże z muzyką, śpiewem i tańrem regionalnym".
 • „Kolorowy świat wyobraźni”
 • "Hello English"
 • "Paluszkowe pokazywanki"
 • "W zdrowym ciele zdrowy duch"
 • "Taniec, rytm, ruch , zabawa"
 • Innowacja pedagogiczna „ Koszałek Opałek wędruje przez Polskę”
 •  "W świecie kolorów" 
 •  "Szach -mat"
 • " Wyobraźnią szyte"

 

 

 
 
 
PROGRAMY
 
 
 

 

 • Program adaptacyjny.
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 • Postępowanie w nagłych zachorowaniach i i wypadkach - pierwsza pomoc..