Przedszkole Samorządowe nr 176

Kadra

Dyrekcja przedszkola
 
Dyrektor 
mgr Ewa Kamińska
 

Wicedyrektor
mgr Bogumiła Krassowska

 
 
 
 
 
 Nauczyciele
 

Grupa I 

 

 


mgr Ewa Kamińska - nauczyciel dyplomowany

 

 

mgr Bogumiła Krassowska - nauczyciel dyplomowany

 

 

mgr Anna B. - nauczyciel mianowany

Monika K. - pomoc nauczyciela

Jolanta S. - woźna

 

 

 

 

 

 

Grupa II 

mgr Irena Geniec.- nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata G. - nauczyciel mianowany

Paulina -  pomoc nauczyciela

Iwona..- woźna

 

 

 

 

 

Grupa III 

 

mgr Dorota K. - nauczyciel dyplomowany
 
mgr Małgorzata K.B.. - nauczyciel mianowany

 

Halina M. - woźna

 

 

 

 

Grupa IV 

 

 

mgr Anna W. - nauczyciel dyplomowany

lic Paulina L. - nauczyciel kontraktowy

 

Dorota O. - woźna

 

 

 
 
 
 
 
 
Grupa V 
 
 

mgr Magdalena Ł. - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna S. - nauczyciel kontraktowy

 
 
Emilia S. - woźna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa VI
 
 
mgr Magdalena Cz. - nauczyciel kontraktowy
 mgr Marzena K. - nauczyciel dyplomowany
 Teresa R. - woźna
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa VII 
 
 
lic. Renata R. - nauczyciel dyplomowany
 
mgr Magdalena D.  - nauczyciel dyplomowany
 
Dorota S. - woźna
 

 
 
 
 
mgr Aleksandra Uran - logopeda
mgr Wioletta Górska - psycholog
 mgr Marzena K. - logopeda
mgr Magdalena D.  - pedagog specjalny
 
Religia
s. Ewelina K..
 

Gimnastyka korekcyjna
dr Agnieszka P. - nauczyciel dyplomowany
 
 
 

Pracownicy administracji i obsługi:

 
 
 
Kierownik gospodarczy:
 
mgr Barbara P.

Starszy referent:
mgr Katarzyna R.


Pracownicy kuchni: 
Anna M.
Barbara C.
Patrycja K.


Starszy konserwator:

Aleksander P.
 
 
 
 
Brak dodanych wpisów