Przedszkole Samorządowe nr 176

Archiwum

Grupa V  bierze udział w projekcie „ Raz na ludowo Folklor Krakowa i okolic.”  
II edycja: Co się zmieniło? – zagadki upływającego czasu. .

Realizatorzy: grupa V nauczycielki Magdalena Dziób, Małgorzata Gancarczyk

Czas trwania: IV – VI 2022 r.

Pomysłodawca i organizator: Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Współorganizator:  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oddziały: Muzeum Teatralne   „ Rydlówka” oraz Kamienica Hipolitów.

 

Cele projektu  własnego  :

 • poznanie przez dzieci i uczniów znanych i nie znanych informacji o Krakowie – ich małej Ojczyzny( miejsca, postaci historyczne, wydarzenia, legendy, tradycje i kultura);
 • tworzenie warunków do kreatywnych działań służących zrozumieniu zmian oraz roli człowieka w ich tworzeniu;
 • budzenie szacunku do Ojczyzny, uwrażliwienie na tradycje i kulturę Krakowa oraz rozbudzenie postawy aktywnego, małego  obywatela

 

Finansowanie:

Program w całości zostanie sfinansowany przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Pierwszym etapem projektu było uczestniczenie w warsztatach edukacyjnych  w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Muzeum Teatralny „Rydlówka”. Dzieci miały możliwość zapoznania się z wyglądem dawnego podkrakowskiego domu, gdzie najważniejszy mebel stanowiła skrzynia. Poznały gospodarza domu Lucjana Rydla z żoną Jadwigą.

WYCIECZKA DO MUZEUM HIPOLITÓW

GRUPA IV – UDZIAŁ W PROJEKCIE „ RAZ NA LUDOWO. FOLKLOR KRAKOWA I OKOLIC”

WYCIECZKA DO MUZEUM HIPOLITÓW.

 Chcąc wzbogacić doświadczenia dzieci w wiedzę o naszym mieście w dniu 20 maja dzieci 5 letnie uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Hipolitów w Krakowie. Przedszkolaki dowiedziały się co to jest muzeum oraz w jakim celu chroni się zabytki i gromadzi eksponaty muzealne. Poznały też znaczenie takich terminów jak: zabytek, galeria, wystawa, dzieło sztuki. Dzieci miały okazję poznać dużą kolekcję zabytkowych zegarów). Dowiedziały się także w jaki sposób działały pierwsze telefony i który wynalazek to pradziadek plików mp3. W  ciekawy sposób przybliżyły sobie historię naszego miasta.  Pobyt w Muzeum  był okazją do bezpośredniego obcowania  ze sztuką muzealną. Zdobytą wiedzę podczas zajęć dzieci mogły przedstawić uczestnicząc w warsztatach edukacyjnych w formie zajęć plastycznych. Przeżycia i emocje, które towarzyszyły dzieciom  podczas wycieczki na pewno wpłyną na trwałość zdobytej wiedzy i realizację edukacji regionalnej.

 

Opłata za przedszkole

SZANOWNI RODZCE !!!

 

 

INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Nazwa odbiorcy:

         Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Numer rachunku:

22 1020 2892 0000 5402 0590 5320

Tytuł:
Opłata za miesiąc kwiecień  2022 r. /imię i nazwisko dziecka/
w Samorządowym Przedszkolu nr 176

Termin zapłaty:

         10.05.2022 r.

W związku z sukcesywnym przechodzeniem z rozliczeniami do nowego programu i usprawnieniem pracy prosimy aby:

- na wyciągach bankowych rodzice wpisywali imię i nazwisko dziecka
( zwłaszcza wtedy gdy wpłacający ma inne nazwisko niż dziecko)

- opłata za rodzeństwa była wpłacana osobno( w przyszłości każde dziecko będzie miało swoje subkonto na placówce)

 

 Nr

Opłata

Nr

Opłata

1

240 zł

32

285 zł

2

 

33

234 zł

3

238 zł

 

 

4

224 zł

35

144 zł

5

52 zł

36

100 zł

6

160 zł

37

130 zł

7

132 zł

38

290 zł

8

182 zł

39

290 zł

9

180 zł

40

192 zł

 

 

41

110 zł

11

210 zł

42

224 zł

12

84 zł

43

247 zł

13

60 zł

44

266 zł

14

240 zł

45

113 zł

15

252 zł

46

130 zł

 

 

47

130 zł

17

150 zł

48

182 zł

18

 

49

36 zł

19

260 zł

50

280 zł

20

104 zł

51

266 zł

21

104 zł

52

160 zł

22

108 zł

53

160 zł

23

210 zł

54

140 zł

24

120 zł

55

168 zł

25

180 zł

56

 

26

180 zł

57

180 zł

 

 

58

180,50 zł

28

330 zł

59

117 zł

29

 

60

182 zł

30

257 zł

61

270 zł

31

266 zł

62

140 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Opłata

Nr

Opłata

63

234 zł

94

138 zł

64

48 zł

95

130 zł

65

72 zł

96

169 zł

66

50 zł

97

150 zł

67

96 zł

98

196 zł

68

160 zł

99

150 zł

69

72 zł

100

144 zł

70

180 zł

101

132 zł

71

180 zł

102

169 zł

72

182 zł

103

37,50 zł

73

182 zł

104

184 zł

74

216 zł

105

160 zł

75

84 zł

106

143 zł

76

108 zł

107

238 zł

77

300 zł

108

210 zł

78

266 zł

109

108 zł

79

70 zł

110

232,20 zł

80

172,50 zł

 

 

81

182 zł

 

 

82

139 zł

113

180 zł

83

210 zł

114

216 zł

84

190 zł

115

78 zł

85

170 zł

116

234 zł

86

38 zł

117

138 zł

87

143 zł

118

240 zł

88

117 zł

119

280 zł

89

168 zł

120

154 zł

90

224 zł

121

150 zł

91

224 zł

122

229,50 zł

92

 

123

165 zł

93

108 zł

124

156 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Opłata

Nr

Opłata

125

216 zł

156

170 zł

126

170 zł

157

87,50 zł

127

100 zł

158

 

128

156 zł

159

195,50 zł

129

240 zł

160

195,50 zł

130

60 zł

161

195,50 zł

131

210 zł

162

270 zł

132

195 zł

163

11 zł

133

150 zł

164

323 zł

134

80 zł

165

190 zł

135

140 zł

166

160 zł

136

187,50 zł

167

 

137

12 zł

168

247 zł

138

252 zł

169

170 zł

139

266 zł

170

70 zł

140

80 zł

171

 

141

196 zł

172

252 zł

142

188,50 zł

173

 

 

 

174

240 zł

144

117 zł

175

216 zł

145

42 zł

176

240 zł

146

100 zł

177

110 zł

147

120 zł

178

 

148

125 zł

179

184 zł

 

 

 

 

150

240 zł

 

 

151

96 zł

 

 

152

416 zł

 

 

153

108 zł

 

 

154

182 zł

 

 

155

104 zł

 

 

 

 

 

 

Konkurs

KONKURS PLASTYCZNY

IM. MARII KONOPNICKIEJ

 

Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Pt: „Malarska wizja utworów Marii Konopnickiej”

 


 

 1. Organizator konkursu:

Samorządowe Przedszkole nr 176 im Marii Konopnickiej w Krakowie

 

 1. Cele uczestnictwa:

 • przybliżenie sylwetki patrona przedszkola - Marii Konopnickiej,

 • propagowanie czytelnictwa,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 • wyzwalanie twórczej ekspresji,

 • kultywowanie tradycji przedszkola,

 • popularyzacja wśród dzieci różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi,

 • integracja rodziców i włączenie ich w życie przedszkola,

 • stwarzanie okazji do wspólnego spędzania czasu rodzica z dzieckiem,

 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.

 

 1. Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców.

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej (prosimy nie kopiować ilustracji z książek).

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3, techniką dowolną.

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi przez dziecko wraz z rodzicem.

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 3 – 4 latki

 • 5 – 6 latki

 1. Prace powinny posiadać na odwrocie metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora i dostarczone do Organizatora wraz z Załącznikiem nr 1.

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa.

 1. Komisję powołuje Organizator.

 

 1. Kryteria oceny pracy:

 1. Zgodność z tematem.

 1. Oryginalność.

3) Interpretację własną tematu - pomysłowość.

4) Walory artystyczne.

 

 1. Zgłoszenia i terminy:

1) Prace wraz z wypełniona metryczką należy dostarczyć osobiście do nauczycieli z GR. II i VI:

2. Termin dostarczenia prac upływa: 5 – 20 maj 2022r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 22 maja 2022 r.

 

 1. Nagrody dla laureatów.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 1. Informacje dodatkowe:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola nr 176

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

5. Koordynatorzy konkursu : Magdalena Czepiel, Małgorzata Kucemba - BilińskaTel. / fax 12 658 56 95;

6. Zgłoszenie na konkurs wiąże się z akceptacją klauzuli :

- wyrażam zgodę, na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych organizatora;

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000),

- wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU

 

 

 

Defilada

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE 176 W STROJACH SZLACHECKICH NA DEFILIADZIE KLAS MUDUROWYCH.

 W pogodny, słoneczny dzień 28 kwietnia 2022r. przedszkolaki z grupy 7 przebrane w piękne stroje szlacheckie, wzięły udział w defiladzie klas mundurowych. Podążając od Wawelu, zatrzymaliśmy się przy ulicy Grodzkiej w Krakowie, by móc obserwować wspaniałe widowisko, jakim był przemarsz klas mundurowych. Nasze przedszkolaki specjalnie na tę okoliczność przygotowały wcześniej transparent z hasłem „Kochamy naszą Ojczyznę! Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola 176”, który z dumą trzymały podczas uroczystości. Z ulicy Grodzkiej ruszyliśmy w stronę Rynku Głównego w Krakowie. Udział w defiladzie sprawił dzieciom wiele radości.

Grupa 4 ?

Wiosna na dobre zagościła już w naszej grupie. Podczas  spacerów, szukaliśmy oznak nowej pory roku, poznaliśmy również piosenki o tematyce wiosennej.  Poszerzyliśmy swoje wiadomości o ptakach, które przylatują z ciepłych krajów.  Wraz z nadejściem wiosny zaczynamy coraz baczniej przyglądać się budzącej  do życia przyrodzie. Rozmawialiśmy o zwiastunach wiosny. Zwróciliśmy uwagę na pojawiające się kwiaty w ogrodach. Wiemy jak się one nazywają . Wyjaśniliśmy sobie również co oznacza przysłowie „Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę lata”. Założyliśmy w sali zielony kącik. Dzieci oglądały różne nasiona, poznawały etapy powstawania rośliny i czynników jakie temu sprzyjają. Powstały też nasionkowe kompozycje i wiosenna praca plastyczna. Już teraz Wiosna zagościła u nas na dobre!

Rowerowy maj

ROWEROWY MAJ

 

Ruszyły przygotowania do kampanii Rowerowy Maj, która odbędzie się w dniach 
4-31 maja 2022r.
Wiosenna kampania zachęca przedszkolaków do wybierania aktywnego środka transportu podczas podróży do szkoły lub przedszkola.

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życiai zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom, zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych. Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klasi placówek przewidziane są atrakcyjne nagrody.

https://rowerowymaj.eu/wp-content/uploads/Regulamin-Krak%C3%B3w-2022.pdf

 

Ogłoszenie

ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI

KONTYNUUJĄCYCH ORAZ RODZICÓW

 KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PODPISYWANIA POTWIERDZENIA WOLI

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W DNIACH

25.04.2022 r. OD GODZ. 10.00 do 06.05.2022 r. DO GODZ. 15.00

NIEZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI SKUTKUJE

REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

 

 

 

Do pobrania:

Potwierdzenie woli -rok-2022-2023

 

Dokument zamieszczony jest na stronie przedszkola lub do odebrania w buzynku przedszkola.

Innowacja

Zajęcia w ramach Innowacji "Wyobraźnią szyte".Dzieci z grupy 7 objęte innowacją uszyły dziś poduszki dla swoich misiów i lalek. Pełne zaangażowanie dzieci i koncentracja na zadaniu przyniosła piękne efekty.

Życzenia

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

 

 

Życzy Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor
Wychowawczynie  oraz Pracownicy Przedszkola nr 176