Przedszkole Samorządowe nr 176
To takie proste!
Przedszkole Samorządowe nr 176
Strona głowna  /  Wydarzenia
Dyrekcja przedszkola
 
Dyrektor 
mgr Ewa Kamińska
 

Wicedyrektor
mgr Bogumiła Krassowska

 
 
 
 
 
 Nauczyciele
 

Grupa I 

 

 


mgr Ewa Kamińska - nauczyciel dyplomowany

 

 

mgr Bogumiła Krassowska - nauczyciel dyplomowany

 

 

mgr Anna Burdak - nauczyciel kontraktowy

 

 

Monika Krzyżkowska - pomoc nauczyciela

 

 

 

Jolanta Strąk - woźna

 

 

 

 

 

 

Grupa II 

 

 

 

mgr Malgorzata Gancarczyk - nauczyciel dyplomowany

 

lic Renata Rudzka - nauczyciel dyplomowany

 

Barbara Cyganik- woźna

 

 

 

 

 

Grupa III 

 

 

mgr Anna Wadowska - nauczyciel mianowany

mgr Marzena Korta - nauczyciel mianowany

 

Halina Marszałek - woźna

 

 

 

 

Grupa IV 

 

 

mgr Monika Wijata - nauczyciel kontraktowy

mgr Beata Pindel - nauczyciel kontraktowy

 

Janina Wilk - woźna

 

 

 
 
 
 
 
 
Grupa V 
 
 
 
mgr Irena Geniec - nauczyciel dyplomowany
 
mgr Katarzyna Pelczar - Mamel - nauczyciel kontraktowy
 
 
Kinga Kapołka - woźna
 
 
 
 
 
 
 
 
mgr Dorota Kapusta - nauczyciel dyplomowany
 
 
mgr Małgorzata Kucemba - Bilińska  - nauczyciel kontraktowy
Grupa VI
 
 
 
 
 
 Teresa Rudzka - woźna
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa VII 
 
 
 
mgr Maria Jurgowian - nauczyciel dyplomowany
 
 
 mgr Dorota Krassowska - nauczyciel dyplomowany
 
 
 
 
 
Dorota Steinchoff- woźna
 

 
 
 
 
 
 
 
Religia
s. Elżbieta Skorża
 

Gimnastyka korekcyjna
dr Agnieszka Płatek - nauczyciel dyplomowany
 
 
 

Pracownicy administracji i obsługi:

 
 
 
Kierownik gospodarczy:
 
mgr Barbara Popiela

Starszy referent:
mgr Katarzyna Rudek


Pracownicy kuchni: 
Elżbieta Szewczyk
Marianna Kudła
Ewa Smotrzyk


Starszy konserwator:

Aleksander Popiela
 
 
 
 
Kadra